goedZO.com NuJijFunLekkerMuziekKletsenPromotieSubmitgoedZO?!XML  
Advertentie
Artikel Overzicht
<< 1 ... 2 3 4 5 ... 6 >>
Kinderen van het Hart - De Kristalkinderen
De Indigo's en hun Boodschap voor de Planeet Aarde
De Komst van de Nieuwe Kinderen… De Indigokristallen Tijdlijn
Het Verleden van de Mens ... de Toekomst van de Kristalmens
De Boodschap van de Nieuwe Kinderen: Een Boodschap van het Hart
De Rol van Vreugde en Geluk in de Nieuwe Energieën
Heilige Ruimtes Creëren
De Ene en de Velen: Het Principe van Vijf en Zes Dimensioneel Leven
De Energieën van de 8:8
Leven in de Nieuwe Aarde: Werk, Geld en Relaties
Het Visioen van de Nieuwe Aarde… Het is Nu!
Het Proces van Ascensie : Denken als een Galactisch Mens
Zoek het evenwicht
De Paradijs Blauwdruk voor het Menselijk Lichaam: De Perfectie Vorm Activeren.
De zelfpijniging onder jongeren
Het reiningsproces
Het leven in de derde dimensie
Relaties: Zielsverwanten en Tweeling Vlammen
Laat de tijd stilstaan.
Voeding met de aarde
Nieuwe Relaties Creëren
De Nieuwe Kinderen opvoeden en een Boodschap over Autistische Kinderen
6-6-6
Alleen overgebleven
Geef eens wat anders!
Medium Sarina Bruens: De stille kracht achter Caroline Tensen
Nieuwetijdse kinderen / Indigo Kinderen
Poll
Ik ben een snoozer

View Results

16-06-06

Kinderen van het Hart - De Kristalkinderen

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Rond 1998 begonnen de eerste echte Kristalkinderen of "Christuskinderen" te incarneren. Dit was omdat, zoals eerder gezegd, het Nieuwe Rastersysteem op de Planeet deze heldere en machtige wezens kon voeden. Elk Kristalkind dat wordt geboren, wordt geboren in het Nieuwe Rastersysteem van de Aarde en heeft de potentie om een volledig ontwaakte en bewuste Meester te zijn op het niveau van het Christusbewustzijn. Zij zijn hun eigen Spirituele Meesters.

Hun Aura's zijn heel helder en sterk en zij kunnen alle Stralen van de energetische activaties van de Nieuwe Aarde dragen - de Gouden, Magenta-Roze, Aquamarijne, Zilveren-Indigo en Oranje-Roze Stralen. Sommige vroegere Kristalkinderen kwamen alleen via de Gouden of de Magentastralen om deze te helpen stabiliseren. Maar de latere Kristalkinderen zijn geboren met het vermogen om al de verschillende Stralen naar behoefte vast te houden en te gebruiken, en deze kinderen worden de "Regenboog-Kristalkinderen" genoemd.

De Kristallen Wezens zijn werkelijk prachtige kinderen! Zij hebben over het algemeen grote, heldere ogen die in je ziel lijken te kijken, en dat is precies wat ze doen! Zij zijn vaak rustig en gericht, maar zij kunnen hyperactief worden als hun energie niet in evenwicht is. Zij zijn heel Liefdevol en Zorgzaam, en genieten ervan om hun energieën te delen met anderen die er misschien behoefte aan hebben. Zij zijn krachtig en hebben vaak in het geheel geen angst. Zij kunnen heel gevoelig zijn voor voedsel en de omgeving, aangezien zij zijn geboren met de heldere systemen die nodig zijn voor de Nieuwe Aarde.

Lees meer »

Permalink 01:47:38, 8113 hits, CategoriŽn: Jij
De Indigo's en hun Boodschap voor de Planeet Aarde

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

De Indigokinderen werden zo benoemd omdat de trilling van hun 'ziel" zich op een hoger bewustzijnsniveau bevond dat resoneerde met de kleur Indigo van het Derde-Oogchakra. Toen zij op Aarde incarneerden, manifesteerden de Indigo's bepaalde eigenschappen en kwaliteiten.

Zij waren wezens die zich hoofdzakelijk oriënteerden op hun rechter hersenhelft, zij waren artistiek, creatief en intuïtief, en zij waren spiritueel van aard. Zij hielden van activiteiten zoals meditatie en yoga en het werken met kristallen. Over het algemeen waren zij eerlijk en open en integriteit was voor hen heel belangrijk. Hun vrienden waren voor hen heel belangrijk en naarmate zij ouder werden, neigden zij ernaar om groepen te vormen, die een weerspiegeling waren van het concept van de "zielgroep" of -stam. Want Indigo- en Kristalkinderen zijn groepswezens en zij genieten ervan om deel uit te maken van een groep.

Hun boodschap en hun missie was om de samenleving te laten zien dat zij was opgesloten in systemen die niet langer bijdroegen aan de menselijke groei. En zij deden dit door op een heel persoonlijke manier te tonen hoe schadelijk deze systemen waren geworden.

Lees meer »

Permalink 01:45:38, 845 hits, CategoriŽn: Jij
De Komst van de Nieuwe Kinderen… De Indigokristallen Tijdlijn

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

De eerste Indigowezens kwamen naar de planeet in de 40er jaren. De oorlog die bekend is als de "Tweede Wereldoorlog" had veel negativiteit van de planeet verwijderd waardoor de eerste hoogontwikkelde wezens in fysieke vorm konden incarneren. Op dat moment werd in de Hogere Dimensies de beslissing genomen dat de Aarde zou blijven voortbestaan en dat de nieuwe Gouden Eeuw zou komen.

In de jaren 40, 50 en 60 werden "de leiders" van de Nieuwe Aarde, de eerste "Nieuwe Kinderen" geboren. Zij werden overal op de planeet geboren en het was hun missie om het proces te beginnen van 'in twijfel trekken' en 'op de proef stellen'. En op dit moment zijn veel van deze vroege Indigo's de leiders en verlichters voor de bewustzijnsverschuiving die deel uitmaakt van het proces van Opstanding en Overgang.

Deze Vroege Indigo's bereidden de weg voor de eerste "golf" Indigo's, die we een "massale landing" kunnen noemen. In de jaren 70 incarneerde een enorme golf van Indigo's op Aarde en begon de energie op de planeet "op te krikken". Met de geboorte van elk nieuwe Indigo- of Kristalkind wordt het bewustzijn in het Collectief automatisch verhoogd. Als grote aantallen van hen tegelijkertijd incarneren, wordt het Collectief in versneld tempo verhoogd. De snelle vooruitgang in technologie in de laatste 30 jaar kan worden gezien als een geschenk van de Indigo's, wier hoogontwikkelde bewustzijn de menselijke soort tot versnelde ontwikkeling dreef op dit en vele andere gebieden van menselijk streven.

Lees meer »

Permalink 01:44:11, 659 hits, CategoriŽn: Jij
Het Verleden van de Mens ... de Toekomst van de Kristalmens

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

In het laatste deel van de twintigste eeuw hadden de mensen zich ingesteld op de vernietiging van zichzelf en van de planeet. Er waren vele profetieën, verhalen en ideeën die de "eindtijden" plaatsten in de laatste jaren van de twintigste eeuw. Als de mensen aan hun lot waren overgelaten, dan zouden zij onderhand waarschijnlijk een "einde" hebben gecreëerd.

Maar velen op de Planeet waren bereid om verder te groeien en interesseerden zich meer voor het Gouden Tijdperk dat eveneens was voorspeld. En dus luisterde het Rijk van de Geest en werden de Indigo- en Kristalkinderen uit alle delen van de Melkweg en van de Aarde opgeroepen om te helpen met dit proces. Moedige en prachtige zielen, hoogontwikkelde zielen, meesterzielen… die de taak zouden krijgen om de oude vastgelopen systemen te doorbreken, om vervolgens het bewustzijn snel te verheffen zodat mensen naar een vijfdimensionale Aarde konden gaan en functioneren als Multidimensionale Menselijke Meesters of Engelen. Op dit moment bevinden wij ons in dat proces van snelle bewustzijnsverschuiving. Wij noemen het Opstanding.

Lees meer »

Permalink 01:42:08, 602 hits, CategoriŽn: Jij
De Boodschap van de Nieuwe Kinderen: Een Boodschap van het Hart

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

De Nieuwe Kinderen, de Indigo- en de Kristalkinderen, zijn naar de Planeet gekomen om jullie kinderen te zijn. Maar zij zijn met een specifiek doel gekomen, namelijk de Planeet helpen met haar Evolutie door middel van het proces dat bekend is als Opstanding. Dus terwijl jullie van hen genieten en hen ervaren als deel van jullie gezin en gemeenschap, hebben zij een Hoger Spiritueel Doel.

Als individuen hebben de Indigo- en Kristalkinderen vele grote gaven en talenten. Vaak zijn zij bijzonder intelligent, creatief en paranormaal begaafd. Zij kunnen gidsen en engelen zien en met hen communiceren, en zij voelen zich net zo thuis in de Materiële als in de Spirituele wereld. Maar het is als GROEP dat hun energie en hun boodschap belangrijk is. Het is als groep dat zij op de Planeet werken om een nieuw soort energie te brengen en te aarden.

Die energie is de Kristal- of "Christusenergie", die het niveau van het "Christusbewustzijn" vertegenwoordigt. En de boodschap van de Nieuwe Kinderen is een Boodschap van het Hart. Als groep werken zij om de mensheid te helpen het Collectieve Hartchakra te openen en de nieuwe energie te verwelkomen. Er was een krachtige "zet" nodig om het bewustzijn van de mensheid te verhogen tot het niveau dat vereist is voor de geboorte van een Nieuwe Samenleving en een Nieuwe Aarde. En de Nieuwe Kinderen hebben die "zet" gegeven. Door de mensheid te helpen haar hartchakra te openen en door vanuit het hart te gaan werken, maken de Nieuwe Kinderen het proces mogelijk dat bekend is als Opstanding. Zij zijn de motor en de kracht van Opstanding, en hun boodschap is de mensheid wakker maken en haar voorwaarts te duwen. De Nieuwe Kinderen zijn de Meesters van de Opstanding.

Lees meer »

Permalink 01:39:04, 582 hits, CategoriŽn: Jij
De Rol van Vreugde en Geluk in de Nieuwe Energieën

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Velen onder jullie ervaren deze energieën als moeilijk, omdat jullie ermee worstelen je evenwicht te bewaren. Velen onder jullie laten ook vele levens van negativiteit en angst los, en jullie voelen je alsof je nooit voorbij de worstelingen, het ongemak en de eenzaamheid van dit proces zult raken. Wij willen dat jullie weten dat de makkelijkste manier om deze energieën te integreren en je evenwicht te bewaren, is jullie vreugde te vinden in het volledig vertrouwen dat het jullie gegeven zal worden.

De Ascensie Stralen, speciaal de Gouden Straal en de Orange-Roze Straal, zijn Stralen die gevoelens van Vreugde, Onvoorwaardelijke Liefde en Geluk bevorderen. Hoe meer jullie actief naar vreugde zoeken door positieve ervaringen en verwachtingen, hoe meer jullie in staat zullen zijn je te openen en de vreugde van Ascensie uit te drukken.

En wanneer deze vreugde jullie wezen binnengaat, zullen jullie beginnen voorwaarts te bewegen naar de staat van gelukzaligheid op de Verrezen Aarde. Maar, in dit stadium van Overbrugging en Ascensie, terwijl jullie tussen het Oude en het Nieuwe staan, vergt het concentratie en intentie om de vreugden van de Ascensie Stralen uit te drukken en te integreren.

Lees meer »

Permalink 01:36:45, 452 hits, CategoriŽn: Jij
Heilige Ruimtes Creëren

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

In deze turbulente en moeilijke overgangstijd, zullen jullie je steeds bewuster worden van hoeveel mensen aan het worstelen zijn met de intensiteit en de nabijheid van de Vijfdimensionale realiteit.

Zoals jullie hebben gezien, proberen zo velen te leven alsof ze nog steeds in de Derde Dimensie waren, het vasthouden aan ideeën en concepten die in de vorige eeuw bruikbaar waren, maar die hen niet langer dienen. En dit schept verwarring en woede en angst.

In de Vijfde en Zesde Dimensionale realiteit, waar jullie je naartoe verplaatsen, is het leven dynamisch, snel bewegend en intens. De beste manier om je evenwicht in deze flux te bewaren en vast te houden, is om Heilige Ruimtes te creëren waar je de energie van Hoger Bewustzijn kunt vasthouden. Want als je Hoger Bewustzijn vasthoudt, dan trek je de ruimte aan van de Nieuwe Aarde. En als je de intentie van de Nieuwe Aarde en Hoger Bewustzijn vasthoudt, dan word je de brug die anderen toestaat om de verschuiving te maken naar de nieuwe Vijfde Dimensionale realiteit.

Lees meer »

Permalink 01:29:53, 489 hits, CategoriŽn: Jij
De Ene en de Velen: Het Principe van Vijf en Zes Dimensioneel Leven

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

In de Drie Dimensionele Werkelijkheid waarin jullie vroeger woonden, werd jullie als kind geleerd je op jezelf en je gaven te concentreren als kwestie van overleven. Op school werd jullie geleerd met anderen te wedijveren voor "punten", en de persoon die als "beste" naar boven kwam.

Dit was het "begaafde", intelligente kind, en de rest werd zowat als "minder" aanzien. Hun gaven en talenten werden afgezwakt in het vergelijk, totdat zij al hun vertrouwen in zichzelf verloren hadden en zich tevreden stelden met middelmatigheid en verveling.

Is dat niet waar velen van jullie nu zijn? Gefrustreerd en verveeld, je gaven willen uitdrukken maar niet weten hoe of zelf wat ze zouden kunnen zijn? Als jullie je kinderen in het oog houden, zullen jullie zien dat zij voor ze naar school gaan een natuurlijk vertrouwen en vreugde in zichzelf hebben. Ze zijn speels, creatief en open. Maar zij verliezen dit in de competitie op school, om onder zeer nauwe voorwaarden de "beste" te zijn en te "slagen".

Lees meer »

Permalink 01:21:48, 407 hits, CategoriŽn: Jij
De Energieën van de 8:8

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Dit is de meest krachtige 8:8 energie die door de Planeet ervaren werd sinds 2001, toen de eerste golven van Ascensie begonnen. Wij kunnen belangrijke veranderingen ten goede verwachten wanneer de planeet opgetild wordt in de nieuwe energie.

De voornaamste Straal die wij op dit tijdstip ervaren is de Oranje-Roze Straal van Hoger Bewustzijn. Deze Straal vermengt het Oranje van de Sacraal Chakra met het Roze van de Hart Chakra energieën, en is een intense CREATIEVE energie. Het is de energie die de creativiteit en de hartenergie de brandstof zal geven die nodig is om de Planeet naar een Hogere Harmonie van Bewustzijn te verheffen. Dit is hetgeen waarnaar wij eerder verwezen als de "Solaire Vrouwelijke" energie, een vermenging van het vuur van het Sacrale met de Liefde van het Hart.

De Saffieren en Diamant energieën van het Sirisch Christus Bewustzijn wisselen zich af met deze krachtige Oranje en Roze Straal. Samen zullen deze energieën helpen om het bewustzijn van de mensen te openen voor de behoefte om voor de planeet te zorgen en een vreedzame en evenwichtige maatschappij te creëren. Zij zullen de harten van de mensen openen voor creatieve oplossingen om vrede te brengen en de "programma's" die oproepen tot vernietiging en verlies van leven te stoppen.

Lees meer »

Permalink 01:19:04, 504 hits, CategoriŽn: Jij
Leven in de Nieuwe Aarde: Werk, Geld en Relaties

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Leven in de Nieuwe Aarde: Werk, Geld en Relaties
In het oude Aarde paradigma, betekenden de solide structuren en systemen van de derde dimensie dat alles gekend was en dat gemakkelijk aan verwachtingen kon voldaan worden via de gekende stappen naar gekende uitkomsten. In de vijf dimensionele Nieuwe Aarde zijn vloeibaarheid, flexibiliteit, avontuur en het onbekende de sleutelervaringen. Je creëert volgens intentie en je wacht op de synchroniciteiten en gelegenheden die je zullen leiden naar je dromen en hun manifestaties op het fysiek vlak.

Er zijn drie sleutelgebieden die wij nu met jullie willen bespreken - Relaties, Werk en Geld - gezien dit de gebieden zijn die jullie het meest treffen en de meeste verwarring en angst creëren.

Werk zal niet langer een kwestie zijn van een job of carrière kiezen en geld maken. Het Hoger Zelf zal alle keuzes blokkeren die niet vanuit passie en een gevoel van groei, exploratie en vreugde gemaakt zijn. Daarom voelen zo velen onder jullie de drang om van carrière te veranderen en je dromen te onderzoeken. In de Nieuwe Aarde zullen jullie ook niet voor altijd in één carrière blijven. De behoeften van jullie zielsgroei, en langere en interessantere levens, zal betekenen dat jullie geleid zullen worden om verschillende carrières en opties te onderzoeken, elk met een gepassioneerd en vervuld gevoel van vreugde. Werk zal spel en speelsheid worden.

Lees meer »

Permalink 01:15:49, 526 hits, CategoriŽn: Jij
Het Visioen van de Nieuwe Aarde… Het is Nu!

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

In de Nieuwe Aarde zullen Kristal Mensen grotendeels in steden en gemeenschappen wonen. Zij zullen opnieuw leren zich met de Planeet te verbinden en naar haar stem te luisteren. Zij zullen leren hun bronnen te beheren en te creëren wat ze nodig hebben.

Homo Christos is een groeps of sociaal wezen. Het welzijn van de groep zal prioriteit hebben boven het welzijn van individuen. Maar binnen dit kader, zullen individuen verzorgd en gesteund worden.

Wat kunnen jullie doen om deze Nieuwe Aarde of Kristalrealiteit te helpen creëren? Jullie kinderen moedigen je aan om:

* Te leven vanuit je Hart en niet uit je Hoofd. Volg je gevoelens en intuïtie. Zij zullen je naar je waarheid leiden.

Lees meer »

Permalink 01:13:14, 436 hits, CategoriŽn: Jij
Het Proces van Ascensie : Denken als een Galactisch Mens

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Het proces van verandering en transformatie dat jullie nu ervaren, hetgeen klimaat- en sociale veranderingen inhoudt, wordt niet enkel ervaren door de Aarde en haar inwoners. De hele galaxie beweegt zich doorheen deze verschuiving en verandering, en het proces houdt ook de Andromeda galaxie in, terwijl de Melk Weg galaxie zich beweegt in de richting van haar Tweeling Vlam in een proces van extatische vereniging dat miljoenen jaren nodig heeft om zich te voltooien.

Maar nu voelen de inwoners van beide Galaxieën de roerselen van onvoorwaardelijke liefde die de twee galaxieën samentrekt. Deze grote liefde wordt weerspiegeld in de grote liefde die geactiveerd wordt in de harten van de mensen op de aarde in deze tijd.

Wanneer jullie de kosmische aard van de betrokken energieën begrijpen, zullen jullie begrijpen dat de huidige klimaat- en natuurveranderingen op Aarde een deel zijn van dit groter proces van verandering, en weinig te maken hebben met menselijk gedrag. Ze zijn geen straf. De Aarde is niet boos op de mensen. Het is naïef dit te denken.

Lees meer »

Permalink 01:12:14, 603 hits, CategoriŽn: Jij
Zoek het evenwicht

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Velen onder jullie hebben de effecten gevoeld terwijl jullie ermee worstelen je evenwicht te houden op het Fysiek vlak. De 5:5 energie beweegt en doordringt diep in het fysieke, en eist dat het lichaam en de geest in evenwicht zijn om met de energie mee te stromen.

Jullie hebben, of niet soms, de effecten van dit testen van je evenwicht gevoeld. Sommigen van jullie hebben ernstige fysieke symptomen en pijn gevoeld, zoals pijn in de borst, onderbuik en de lagere gebieden van het lichaam. Sommigen hebben emotionele onevenwichtigheid, stemmingswisselingen en depressies gevoeld. Anderen kregen te maken met shocks en stoornissen tot op het punt waar je voelt dat het leven je test tot het uiterste.

Inderdaad, geliefden, er wordt van jullie gevraagd te kijken waar je het evenwicht dient te houden in je eigen leven. Zo velen onder jullie in je huidige cultuur hebben het contact verloren met je fysieke en emotionele realiteit. Jullie leven in je hoofd en onderdrukken de emotionele en fysieke stromen. Wat er op dit tijdstip gebeurt is dat jullie verplicht worden je fysieke en emotionele realiteit onder ogen te zien door de influx van de 5:5 energie en haar krachtig effect op de fysieke niveaus van het menselijk lichaam.

Lees meer »

Permalink 01:08:50, 503 hits, CategoriŽn: Jij
De Paradijs Blauwdruk voor het Menselijk Lichaam: De Perfectie Vorm Activeren.

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Net zoals de Planeet Aarde zelf, heeft elk Menselijk Wezen in zijn Fysiek Lichaam een blauwdruk of vorm dat het perfecte ontwerp omvat dat daar geplaatst werd als de Originele Intentie door de Elohim Schepper Engelen.

De Originele Intentie voor het menselijk leven was om in een fysiek lichaam te wonen dat op elke wijze perfect was en gemaakt naar "het beeld" van de God Bron of Schepper. Dat perfect is. Een voertuig voor het Bewustzijn van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde en de drang om te onderzoeken en te groeien.

Ziekte, kwalen en dood zoals wij ze kennen maakten geen deel uit van de Originele Intentie en Plan.

Dus, hoe zijn zij de Menselijke Realiteit binnengekomen?

Toen de Mensen in de Dichte Materie en de Derde Dimensie vielen, waren er degenen die ernaar streefden controle en macht over de mensen te krijgen door hun Genetische Erfenis te manipuleren. Dit werd gedaan op de eenvoudigste en meest effectieve manier, door de genetische kronieken van de Spirituele en Emotionele lichamen te voeden met ideeën zoals Imperfectie, zonde, karma, lijden en dood. Deze werden beweerd onvermijdelijk te zijn. En gezien je manifesteert wat je gelooft, begonnen de drie dimensionale mensen alle fysieke symptomen van hun geloof in hun imperfectie en "slechtheid" te manifesteren.

Lees meer »

Permalink 01:02:45, 649 hits, CategoriŽn: Jij
De zelfpijniging onder jongeren

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Dikwijls, rond een jaar of 15 of 16, kan de jonge Indigo volwassene in een toestand van depressie of neurotisch gedrag terechtkomen en destructieve of zelfvernietigende gedragspatronen beginnen manifesteren. Soms kunnen deze patronen alleen naar binnen gekeerd zijn maar dikwijls kunnen zij ook naar buiten geconcentreerd worden. In dit geval zullen de destructieve energieën door de familie gevoeld en ervaren worden en de vrede en stabiliteit van de familie verpletteren. In extreme gevallen kunnen Indigo's hun destructieve patronen naar grotere gemeenschap overbrengen en "probleemgevallen" worden.

Wij zien zoveel ouders die zoveel leed hebben omdat zij dit destructief gedrag niet aankunnen. Dit kan depressie, mentale ziekte, druggebruik, asociaal gedrag, rebellie en zelfs geweld inhouden. Velen onder jullie die zachte en liefdevolle ouders zijn vragen zich af "Waarom is dit gebeurd?" en "Wat hebben wij verkeerd gedaan?". Wij hopen hiermee enkele van jullie vragen te beantwoorden en jullie enkele richtlijnen te geven hoe met deze situaties om te gaan.

Allereerst moeten jullie als ouders de ziel van jullie Indigo tiener begrijpen. Zij zijn geavanceerde wezens, en hun ziel is van een hoger vibratie en dus dichter bij de God/Bron vibratie dan die van jullie kan zijn. Hierdoor hebben zij een innerlijk gevoel of weten wanneer iets niet goed is voor hun of niet voor hen werkt. Ze zijn misschien niet in staat om het duidelijk uit te drukken, maar het weten is er.

Lees meer »

Permalink 00:39:10, 1364 hits, CategoriŽn: Jij
Het reiningsproces

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Terwijl jullie je voorbereiden om deze nieuwe energie te ontvangen, ervaren jullie opnieuw een snelle verschuiving in bewustzijn, geliefden. Jullie vibrationele frequentie versnelt weer opnieuw - en velen onder jullie ervaren fysieke symptomen van het zuivering- en reinigingsproces dat dit in jullie teweegbrengt.

Dit zijn enkele van de symptomen:

* Extreme moeheid en uitputting, dikwijls gekoppeld aan slaapmoeilijkheden
* Pijn in de gewrichten, speciaal de benen, heupen en knieën
* Pijn in het Hart Chakra gebied
* Misselijkheid en Krampen in de maag
* Pijn aan de basis van de nek en hoofdpijn
* Depressie

Jullie zitten in het proces van het oplossen van je laatste blokkades en weerstand om volledig in je kracht als goden en godinnen van de heilige Nieuwe Aarde te gaan staan. Jullie zuiveren oude angsten uit die verbonden zijn met de rituelen van het Heilig Huwelijk.

Want inderdaad, jullie zijn allen genodigde gasten op het Heilig Huwelijk van Hemel en Aarde. In dit oud heilig ritueel, verwekt of brengt het paren van Hemel en Aarde de geboorte teweeg van een nieuwe energie of een nieuwe Aarde. Jullie antieke voorouders begrepen het belang van het Heilig Huwelijk en haar rituele wederuitvoering als een proces van vernieuwing en wedergeboorte.

Wanneer de Kosmische Godin en de Aardse Vader zich opnieuw verenigen in deze Heilige Verbintenis, zullen jullie allen de celebrant zijn op het huwelijk. Jullie zullen ernaar uitkijken en genieten van de vernieuwing van de Paradijselijke staat en grote overvloed voor jullie planeet. Jullie zullen zingen en dansen op dit trouwfeest. En, tenslotte, bieden wij jullie een "geschenk" aan uit dit huwelijk. Jullie eigen verbintenissen en relaties zullen baat hebben bij de vernieuwing van het heilig huwelijk tussen hemel en aarde. Velen van jullie zullen zich laten meevoeren in deze energie en je eigen manier vinden om het heilig huwelijk in je eigen heilige en liefdevolle relaties te wederuitvoeren.

In het Paradijs Aarde zullen jullie weer van de fysieke en spirituele verbinding van de god en godin kunnen genieten binnen jullie eigen liefdevolle huwelijk. Dit is het geschenk dat jullie in deze tijd wordt aangeboden.


© 2006-7 Starchild Global, Celia Fenn
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.

Permalink 00:14:14, 586 hits, CategoriŽn: Jij
Het leven in de derde dimensie

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Niets lijkt nog te werken. Jullie voelen je in vele gevallen niet gesteund en verlaten. Jullie zijn uitgeput en verontrust, en jullie voelen je alsof je niet meer verder kunt. Wel, dit is zeer waar. Jullie kunnen niet verdergaan met een manier van leven die allereerst 3 dimensionaal is.

De Aarde heeft haar transitie gemaakt en is nu vast verankerd in de 5de Dimensie. En toch gaan de meesten van jullie door met je 3 Dimensionaal leven alsof er niets gebeurd is. We weten dat de meesten van jullie verwachten dat je op een dag zult wakker worden en de veranderingen zult zien en voelen. Maar neen, een deel van jullie rol is dat jullie de veranderingen zelf zullen creëren. Het is aan jullie om de waarheid en de realiteit van de 5de Dimensie te leven.

De Illusie van de 3de Dimensie in stand houden is wat de stress en uitputting onder jullie veroorzaakt. De wankelende en de uiteenvallende structuren van de oude 3de Dimensie zijn niet langer genoeg om jullie leven samen te houden. Geld en economie ondersteunen niet langer jullie leven zoals zij ooit deden. Relaties voorzien jullie niet langer van zekerheid, steun en veiligheid zoals ze ooit deden. Jullie fysiek lichaam is moe en voelt alsof het dit niet langer kan blijven doen. En wij zouden jullie willen zeggen, ja inderdaad, het is tijd om los te laten en je nieuwe realiteit volledig te omarmen.

Lees meer »

Permalink 00:06:44, 612 hits, CategoriŽn: Jij
Relaties: Zielsverwanten en Tweeling Vlammen

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Een van de meest opwekkende ontwikkelingen zal ervaren worden op het gebied van relaties. Het gronden van de Goddelijke Vrouwelijke energieen en de aan de gang zijnde shifts die we hieronder zullen beschrijven, hebben ons een diepe transformatie toegestaan op de manier waarin relatie energie is uitgedrukt in je vijfde-dimensionale planeet. De mogelijkheid rijst nu voor alle relaties om Ziel Verwanten relaties of Ziel band relaties te worden. In de Vijfde Dimensie, zal je aangetrokken worden door partners van wie de ziel frequenties, of lichtpatronen, overeenkomen met die van jou. Dit zal de primaire eis zijn voor de relatie.

De band gecreeerd door de verenigbare zielen als zij samen komen zal voorzien in een ervaring van diepe en een extase van liefde, die op het niveau van het hart en de ziel wordt ervaren.

Wat echter als nog spannender zal worden ervaren voor je op het pad van relaties transformatie, is dat als een Soulmate band bereikt is, kan dit heel snel en eenvoudig "opgewaardeerd" worden naar een "Tweeling Vlam". Dit proces komt voor als twee zielen overeenkomen om te beginnen met een samenvoegings proces, en samen verweven zijn met de energie grid of het matrix niveau. Tijdens dit wonderlijke proces, worden de Twee Een, en toch blijven ze verschillende individuen. Deze band zal wonderlijke ervaringen laten rijzen van telepatisch en fysieke "delen" tussen de partners.

Door deze relaties, zal je sexualiteit en sex weer heilig maken. Je sexuele verenigingen zullen fusies van de ziel zijn, welke een weg naar de energieen van de Bron zal openen. Deze Heilige Energie zal je leven binnenkomen, ze brengen zoveel vreugde en onvoorwaardelijke liefde die je nog nooit ervaren hebt sinds de tijd van Lemurie, omdat je bewustzijn toen ook ontzettend hoog was om in staat te zijn zo een band te maken.

Het is een avontuur dat wacht op allen twee die er voor hebben gekozen dit pad in de vijfde- dimensionale Aarde te kiezen.


© 2006-7 Starchild Global, Celia Fenn
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.

Permalink 00:01:34, 1977 hits, CategoriŽn: Jij

15-06-06

Laat de tijd stilstaan.

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Juni 2006 zal een zeer krachtige maand zijn. De energiëen zijn gevuld met potentieel en heling, en jullie zullen geleid worden bij het zetten van jullie eerste stappen in deze nieuwe realiteit van de Vijf Dimensionale Aarde.

Dit jaar, 2006, heeft nu al ongelooflijke verplaatsingen en veranderingen in de energiematrix van de Aarde laten zien, nu de planeet zichzelf settelt in het nieuwe multidimensionale raster. En nu reeds, begin je de stromingen van de 8:8:8 vibratieharmonie te voelen die de handtekening van de Leeuwenpoort energie van Augustus vormt. Deze energie draait om Tijd en hoe te werken met de stromingen van Tijd in de Vijfde Dimensie en Hoger. Je voelt nu reeds een substantiële verandering in de natuur van Tijd in je nieuwe realiteit.

Dit heeft een effect op het proces van manifestatie, aangezien je, zodra je niet in balans bent in het huidige moment, niet in staat zult zijn om energie aan te trekken in dat moment om een manifestatie te kristalliseren. Zit je opgesloten in het verleden of kijk je altijd naar de toekomst, dan zul je geen plaats hebben om te ‘gronden’ in je creaties. Omdat je nu op het punt van ‘geen tijd’ staat oftewel in het eeuwige en oneindige ‘Nu’-moment van Spirits essentie, en ook nog altijd in de materiële wereld waar de illusie van Lineaire tijd nog sterk is. Maar naarmate dit jaar zich voltrekt zal die illusie zwakker worden, en zul je leren hoe je jouw Verleden Zelf en je Toekomstige Zelf kunt inzetten om de kracht in het huidige moment te vinden.

Lees meer »

Permalink 23:52:02, 2988 hits, CategoriŽn: Jij
Voeding met de aarde

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

gedurende de laatste twee maanden heeft de Aarde haar pad naar Ascensie snel voltooid door het wederom openen van de Galactische Connecties en het activeren van de 9e dimensie.

Eén van de dingen die ik realiseerde gedurende deze transitie was dat de energie stromen niet enkel vanuit het Galactische Centrum kwamen, maar ook van de Aarde zelf. Ik heb dit ervaren tijdens het gewoonlijk bewateren van mijn tuin vroeg in de ochtend. Stukjes van de aarde onder mijn blote voeten verhitte plotsklaps, alsof de Aarde met me communiceerde of liefde naar me uitzond. In deze recente transitie hebben veel mensen sensaties in hun benen en in de basis chakra ervaren, als de Aarde ons liet weten dat we aan het verbinden waren.

Ja, werkelijk, de laatste stap van Ascensie is GRONDEN.

De negende dimensie is die plaats waar je begrijpt dat je op Aarde bent, en dat je de Aarde kan horen en voelen in je eigen lichaam en wezen.

bron: http://www.starchildglobal.com/starchild/ninthned.html


© 2006-7 Starchild Global, Celia Fenn
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.

Permalink 23:42:57, 910 hits, CategoriŽn: Jij
Nieuwe Relaties Creëren

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Velen onder jullie werden gedwongen onder ogen te zien hoe je in verband staat met degenen die het dichtst bij jullie staan en voor de eerste keer de patronen van misbruik, nalatigheid en pijn te zien die zoveel deel uitmaakten in jullie relaties.

Er wordt jullie nu een nieuwe gelegenheid aangeboden om deze patronen te veranderen met de komst van de Grote Quintiel planetaire opstelling op 28 oktober en de 11:11 sterrenpoort. Jullie zullen de gelegenheid krijgen om bewust los te laten en nieuwe manieren van verbinding te creëren die jullie hoger doel dienen evenals dat van degenen rondom jullie.

Velen onder jullie ervaren veel angst en bezorgdheid over wat jullie "zien" en vechten om methodes te vinden om deze patronen en manieren van zijn te veranderen. Wij vragen jullie om gedurende de volgende twee weken goed naar je leven te kijken en speciaal naar je relatie tot het zelf en anderen en de noodzakelijke keuzes te maken om los te laten en te creëren. Er is geen plaats voor de oude patronen in de Nieuwe Aarde en daarom zullen jullie niet in staat zijn gezonde relaties te creëren zonder alle "oude" patronen losgelaten te hebben. De tijd van keuze komt dichterbij en wij vragen jullie je te verenigen en de gelegenheid van verandering met opwinding en vreugde te accepteren.

Stel jullie een plaats voor waar onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding van jezelf en anderen is, waar geen oordeel is, waar geen pijn is en dit is de plaats die jullie voor allen creëren. Wij vragen jullie om je op deze heel speciale dagen in meditatie te verenigen en te werken aan loslaten en nieuwe patronen voor jullie zelf te creëren. Deze nieuwe patronen werden in de Nieuwe Aarde gecodeerd en zijn er voor jullie om aan te nemen; al wat moet gebeuren is jullie keuze.

Wij zien dat er velen onder jullie eenzaam en bang zijn en het is tijd om uit die ruimte te bewegen en je te verbinden met je zielsfamilies en de steun en liefde te vinden die jullie zal helpen je pad met liefde, gemak en vreugde te volgen. Weet dat wij uit de hogere rijken hier met jullie zijn bij elke stap die jullie zetten en alles wat wij daarvoor vragen is jullie geloof en vertrouwen.

Jullie geloof werd dit afgelopen jaar op vele niveaus getest en wij vertellen jullie nu dat deze testen door jullie zelf gecreëerd werden en jullie de keuze hebben om binnen jezelf verder te gaan en je kracht van liefde vast te houden. Het geloof en vertrouwen dat jullie nodig hebben is binnen jezelf en zal gevonden worden aan de bron van je kracht. De zonnevlechtchakra is de zetel van jullie kracht en de laatste maand is een tijd van loslaten en openen van deze chakra geweest die jullie fysiek, mentaal en emotioneel gevoeld hebben en nu is het tijd om het spiritueel te voelen. Neem jullie kracht terug geliefden, jullie hebben de keuze. Wij zullen naast jullie staan en jullie helpen!

Jullie zijn thuis onze lieve Aard Engelen en alles wat wij vragen is dat jullie dit herkennen en accepteren.

In liefde en licht

Aartsengel Michael

bron: http://www.starchild.co.za/channel12ned.html


© 2006-7 Starchild Global, Celia Fenn
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.

Permalink 23:39:58, 703 hits, CategoriŽn: Jij
De Nieuwe Kinderen opvoeden en een Boodschap over Autistische Kinderen

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

Er zijn velen onder jullie dappere en moedige wezens, die Indigo en Kristal kinderen samen opvoeden, of enkel Kristallijnen. En zo velen onder jullie zijn bezorgd over hoe jullie deze kinderen opvoeden en of je het "goed" doet voor ze. Ja, ze zijn anders. Ze zijn sterker, krachtiger en dikwijls veel energieker dan andere kinderen. Velen onder jullie die beide, Indigo's en Kristal kinderen hebben worstelen met de verschillen tussen hen.

Maar weet, dat Kristal Kinderen een familie zullen uitzoeken waar er Indigo ouders of broers en zussen zijn, want op het energetisch niveau vertrouwen de Kristal kinderen op de sterke krijger energie van de Indigo's. De Indigo's "houden" de energie vast voor de Kristallijnen.

Hoe dan ook, beide soorten kinderen zijn "hard werk" voor ouders. Als ouder zullen jullie uitgedaagd worden je eigen persoonlijke groei te versnellen door de hogere frequentie aanwezigheid van jullie kind. Ook zullen jullie opvoedingsvaardigheden op elke manier in vraag gesteld worden, en dit is inderdaad een deel van de "missie" van jullie Indigo's en Kristallijnen. Om jullie te leren hoe op liefdevolle, wijze en meelevende manieren op te voeden.

Lees meer »

Permalink 23:38:34, 797 hits, CategoriŽn: Jij

06-06-06

6-6-6

Het is nu 6-6-6 precies. Voor veel mensen is dit het nummer van de duivel. Heb je wat vreemds meegemaakt? Reageer hier. Ik denk dat het allemaal wel los zal lopen ;-).

Permalink 00:00:00, 380 hits, CategoriŽn: Jij

29-05-06

Alleen overgebleven

Jij bent er niet meer,
Zomaar opeens was je weg.
Ik begrijp het niet, ik snap het niet.
Het is gewoon niet eerlijk.

Waar is de rechtvaardigheid?
Waarom kan niemand er iets aan doen?
Hoe moet het nu verder,
Met de dingen die je nog wilde doen?

Ik voel me alleen.
Er is niemand meer.
De wereld waarin ik heilig geloofde,
Is opgehouden met draaien.

Alles gaat altijd maar door,
Bij het leven staat eigenlijk nooit iemand stil.
Toch wil graag een keertje rust,
Al was het alleen maar om te kijken.

Te kijken naar de leuke dingen die we deden.
Kijken naar de vervelende dingen die we hebben meegemaakt.
Kijken naar toen het leven nog onschuldig was.
En we niet wisten dat iedereen alleen is.

Ik kan het leven niet bepalen.
Ik kan geen dingen ongedaan maken.
Dus moeten we verder.
Maar niet vandaag!

Vandaag staat het leven echt even stil.
Ik bepaal dat we even niet verder gaan.
Geniet van het moment,
En leer ervan.

Permalink 02:05:40, 294 hits, CategoriŽn: Jij

17-05-06

Geef eens wat anders!

Verassing, wensbeer, kado

Permalink 19:55:01, 1581 hits, CategoriŽn: Nu, Info, Ontspan, Fun, Jij, Spreek

19-04-06

Medium Sarina Bruens: De stille kracht achter Caroline Tensen

Om de praktijk website te bezoeken, klik dan op deze link.

Ze begeleidde alle Idols-finalisten en mag zakenlieden en BN'ers tot haar cliëntèle rekenen. Zo kreeg medium en mental coach Sarina Bruens ook Caroline Tensen na haar scheiding weer 'op de rit'. Nu maken ze een tv-programma samen. Caroline: "Wat Sarina kan en doet, daar heb ik geen twijfel over."

Een gesprek met een medium is toch altijd een beetje eng. Zou ze iets boven mijn hoofd zien hangen, of mijn gedachten kunnen lezen? Gelukkig valt het allemaal reuze mee. Sarina blijkt een nuchtere Amsterdamse die niet elke minuut van de dag met haar bovennatuurlijke gids in verbinding staat. " Signalen uit de paranormale wereld laat ik pas toe als ik een sessie begin."

Drie jaar lang werkte Sarina Bruens aan het tv-programma Sarina, het Medium. "Ik wilde een goed spiritueel programma maken waarin ik niet alleen een boodschap uit de spirituele wereld doorgeef, maar ook het verhaal erachter vertel. Caroline Tensen was direct enthousiast. " Normaal gesproken bel ik Sarina om een nieuwe show door te nemen, dit keer ging het om haar."

Lees meer »

Permalink 21:01:23, 9367 hits, CategoriŽn: Jij

12-04-06

Nieuwetijdse kinderen / Indigo Kinderen

Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

De term Indigo Kind verwijst naar een nieuwe groep van metafysische kinderen die op onze planeet aangekomen zijn gedurende ongeveer de laatste 25 jaar. De naam, Indigo Kind was verzonnen door TAPPE in haar boek: "Begrijp je leven door Kleur" (1982) en verwijst naar de kleur in de aura van deze kinderen. Indigo kinderen zijn hier nu in deze tijd om verandering te brengen in het algemene denken, wat ons zal helpen om vooruit te gaan naar het volgende niveau van verlichting.

Indigo kinderen zijn intelligent, creatief en zijn niet te manipuleren met schuldtactieken (omdat ze geen schuldgevoelens hebben zoals vorige generaties). Indigo's weten heel goed wie ze zijn en een sterke wil om je te laten weten wat ze willen. Ze weigeren autoriteit en beginnen met hun eerste autoritaire figuren, hun ouders en ze breiden dit naar buiten uit naar het hele systeem. Bijv. stilstaan in een rij moet nuttig zijn en worden uitgelegd, anders zullen ze het niet doen. Ze zullen in een rij staan voor een rit in Disneyland omdat ze weten waarom ze het doen en wat het voordeel voor hen is. Antwoorden op een Indigo vraag met "enkel omdat het moet" is zoiets als met een rode vlag voor een kwade stier zwaaien. Indigo kinderen willen eerlijke antwoorden op hun vragen. Ze voelen zich gekleineerd als ze met een snel oneerlijk antwoord afgescheept worden.

Pagina's: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13

Permalink 01:53:42, 5165 hits, CategoriŽn: Jij

Wensbeer


Tag cloud

bizar blog blog-ster digi donderdag economie europa filmpjes foto's fret gezondheid goedzo.com humor intenet internet jeugd jij kinderen lekker liefde lyrics maandag media muziek natuur puk recepten sentiment sesamstraat songtekst sport ster streetview techniek technologie trend trends uitgaan veiligheid vreemd vreemde vrijdag weetje wetenschap woensdagOnze redactie


Zoeken


Poll
Ik ben een snoozer

View ResultsCategoriën


 << < Juli 2018 > >>
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


User tools


Populair

Meest Bekeken

 • Bertens meldt zich af (813,397)
 • 404: Hotlinken van bestand is niet toegestaan! (640,047)
 • Update 2013: Uitgekookte oplichter verkoopt nep pannensets aan de deur en vanuit zijn kofferbak (381,124)
 • Keeley Hazell naaktfoto's kun je hier vinden (154,800)
 • Redacteur gezocht! (152,918)
 • Naaktfofo's Veronique de Kock (151,571)
 • Playboy Naaktfoto's Rebecca Loos bekijk ze hier (148,962)
 • Langste huwelijk ter wereld (117,759)
 • Update: Playboy foto's Bridget Maasland (116,733)
 • Playboy foto's Zangeres Do (111,511)
 • Mogelijke miljoenenfraude met pgb's door zorginstelling (104,362)
 • 3D geprinte wapens zijn gevaarlijk, (93,443)
 • More...


Archief


XML Feeds