Kippenschuren met 170.000 kippen in vlammen opgegaan