goedZO.com NuJijFunLekkerMuziekKletsenPromotieSubmitgoedZO?!XML  
Advertentie
Artikel Overzicht

Afweermechanisme: Primaire afweer
Afweermechanisme: Valse Macht
Afweermechanismen zijn er om ons te beschermen
Hoe we de pijn uit onze jeugd ontkennen
Afweermechanisme: Valse Hoop
Het angstbewustzijn..
Het slachtofferbewustzijn....
Afweermechanismen, hoe we ze allemaal gebruiken
Syndroom van Nightingale
Afweermechanisme: Ontkenning van Behoefte
Poll
Ik ben een snoozer

View Results

25-09-09

Afweermechanisme: Primaire afweer

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/72000/Afweermechanisme_Primaire_afwe.html#Post72000

Deze afweer is de primaire afweer omdat onze geest deze het eerst gebruikt wanneer wij ons beschermen tegen de levensbedreigende pijn van onze jeugd.

Jonge kinderen zijn per definitie hulpeloos en afhankelijk van anderen (de verzorgers) voor de vervulling van hun behoeften (eten, kleding, onderdak, liefde, zorg, veiligheid). Wanneer die behoeften niet door anderen vervult worden, beschermt het kind zichzelf tegen deze levensbedreigende waarheid door te denken dat het die behoefte vanuit zichzelf moet kunnen vervullen. Maar het kind is hier natuurlijk nog te jong voor en het gevolg is dat het negatieve gedachten over zichzelf krijgt: Er is iets mis met mij, want ik kan niet voor mijn eigen behoeften zorgen.

Lees meer »

Permalink 18:31:34, 7791 hits, CategoriŽn: Jij
Afweermechanisme: Valse Macht

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/71999/Afweermechanisme_Valse_Macht.html#Post71999

Valse Macht komt heel anders over. Die wordt gekenmerkt door gedrag die varieert van irritatie tot razernij en alles daartussen, zoals woede. Deze vorm van afweer werkt meestal tamelijk intimiderend en zorgt dat andere mensen in opstand komen of, en dat gebeurd vaker, zich schikken. We hebben allemaal weleens kennisgemaakt met gedrag dat machtswellustig, autoritair, streng, veeleisend, wraakzuchtig, en snelbeoordelend en bestraffend was. We hebben misschien ouders of bazen die zich zo gedragen.

Iemand die vaak de afweer van de valse macht hanteert, heeft wel het gevoel dat er iets mis is, maar niet met haarzelf. Ze geeft de mensen om zich heen de schuld en beticht ze ervan dom, nonchalant, immoreel, lui, oneerlijk, gemeen of waardeloos te zijn, haar te willen beschadigen. Met mij is niks mis, maar met jou (en de rest van de wereld) is van alles aan de hand, als jij/jullie/de wereld maar zou veranderen dan zou het goed zijn, denkt zo iemand, die er meestal van overtuigd is dat haar oordelen totaal gerechtvaardigd zijn.

Lees meer »

Permalink 17:31:10, 3343 hits, CategoriŽn: Jij
Afweermechanismen zijn er om ons te beschermen

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/72007/Afweermechanismen_zijn_er_om_o.html#Post72007

Afweermechanismen zijn er om ons te beschermen. Dit lijkt een open deur, maar het is één van de dingen die je makkelijk vergeet. Onze afweermechanismen treden uitsluitend in werking, we vertonen alleen afweergedrag, wanneer onze geest een gevaar waarneemt. Natuurlijk weten we met ons volwassen-bewustzijn dat er geen gevaar is, maar voor ons kind-bewustzijn is het gevaar heel echt. En tegen gevaar moeten wij ons wapenen.

Dit betekend dus dat telkens wanneer een afweermechanisme actief wordt, er eerst een oude pijn is geraakt. Met andere woorden: in het geval van de primaire afweer is het zo dat telkens wanneer er negatieve gedachten over onszelf opkomen, ook als dat willekeurig lijkt te gebeuren, er oude pijn is geraakt.

Lees meer »

Permalink 16:31:07, 2495 hits, CategoriŽn: Jij
Hoe we de pijn uit onze jeugd ontkennen

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/72118/Hoe_we_de_pijn_uit_onze_jeugd_.html#Post72118

Er zijn allemaal manieren waarop we de pijnlijke waarheid over onze jeugd ontkennen. Kijk eens hoeveel van de volgende opmerkingen over je jeugd je geneigd bent te maken, zodat je erachter kunt komen in welke mate je in ontkenning van de waarheid leeft.

Vergoeilijken
Je vergoeilijkt dingen wanneer je weet war er gebeurd is, maar meent dat het minder invloed op je heeft gehad dan het geval is. Wanneer je dingen vergoeilijkt, zeg je bijvoorbeeld:
"Andere mensen hebben het veel erger gehad dan ik."
"Ik weet wel dat hij of zij (....), maar dat gebeurde maar zelden."
"Ik heb er nooit veel aandacht aan geschonken."
"Ik heb er niet zo'n last van gehad."
"Ik was nooit thuis, dus heb ik er niets van gemerkt."

Lees meer »

Permalink 15:31:39, 1334 hits, CategoriŽn: Nu
Afweermechanisme: Valse Hoop

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/71989/Afweermechanisme_Valse_Hoop.html#Post71989

Valse hoop bestaat uit het ontkennen van de waarheid dat behoeften die wij als kind hadden nooit vervuld zullen worden door onszelf wijs te maken dat ze wel degelijk vervuld kunnen worden als we maar doen of zijn wat we in de ogen van onze ouders moeten doen of zijn: Aardiger of slimmer of rustiger of onderhoudender of minder emotioneel of juist emotioneler. Deze strategie werkt echter nooit, omdat de waarheid is dat onze behoeften als kind niet door de omgeving (ouders) zijn vervuld, wat we ook deden of lieten, waren of niet waren, hadden of niet hadden.

Als volwassen zijn de behoeften die wij zo sterk in het heden voelen in werkelijkheid meestal de onvervulde behoeften van het kind dat we waren. Daarom is alles wat we tot stand willen brengen vanuit het afweermechanisme van de valse hoop gedoemd te mislukken. Wat we ook doen, we krijgen nooit meer wat we toen nodig hadden. We kunnen niet teruggaan om het verleden te veranderen.

Lees meer »

Permalink 14:31:12, 3297 hits, CategoriŽn: Jij
Het angstbewustzijn..

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/72550/Het_angstbewustzijn.html#Post72550

Angst is een van de meest voortkomende gevoelens in het dagelijkse leven. Niet zomaar vliegangst of hoogtevrees, maar eerder een angst die je niet kan verklaren omdat je de oorsprong er (nog) niet van kent. Het voelt allemaal duister aan en wordt vaak weggestoken onder woorden zoals zenuwachtig zijn of ‘stress’ hebben of gewoon verlegen zijn. Het zit dieper dan dit. Het is verbonden met een gemis aan iets dat je niet kan plaatsen, een soort kosmische eenheid. Je bent vergeten dat jij een engel (je ware Zelf) bent, en het ego laat je denken dat je op zich bestaat. Uit dit geloof komt veel eenzaamheid en angst voort.

Vervolgens zal het ego dat steeds handelt vanuit angst de dingen om hem heen trachten te controleren omdat het hier een innerlijke drang naar heeft. Als je omgeving is hoe jij (je ego) denkt dat die moet zijn, dan zal alles wel goed komen. Het bewustzijn heeft nog niet het juiste begrijpen van het leven in eenheid met de geest verworven. Zo zal het ego de dingen naar zijn hand willen zetten vanuit een innerlijke drang (angst) in plaats van alles te laten zijn en weten dat alles in Waarheid goed is. Hierin herkennen we weer duidelijk de gedachte aan afgescheidenheid.

Lees meer »

Permalink 13:31:33, 2080 hits, CategoriŽn: Jij
Het slachtofferbewustzijn....

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/72547/Het_slachtofferbewustzijn.html#Post72547

Iedereen heeft een slachtoffer-verhaal, een herinnering van een situatie waarin je je machteloos voelde, waarin je de controle leek te verliezen of hopeloos was. De details van het slachtoffer-verhaal lijken werkelijk zeer echt te zijn en dienen als een herinnering dat, ondanks onze meest oprechte pogingen, we kunnen overweldigd worden door mensen of gebeurtenissen die ons leven in een oogwenk kunnen veranderen. Het doet er niet toe wanneer het slachtofferbewustzijn het eerst ontstond, ieder detail lijkt geëtst in onze geest als een herinnering dat we slechts één kleine stap verwijderd zijn van de totale 'ramp'. Maar dit is niet de bedoeling van onze slachtofferervaringen. Ieder van ons gaat door verschillende aspecten van slachtofferschap in het leven, te beginnen met je kindertijd, toen je kwetsbaar en afhankelijk was, overgaand naar de volwassenheid waarin we trachtten onze dromen te verwezenlijken ondanks vele uitdagingen die onoverkomelijk leken te zijn. We worden deze tijd gevraagd om duidelijk te kiezen : de keuze voor ofwel slachtofferschap of om uit te rijzen boven onze schijnbare limieten en in onze kracht te stappen.

Lees meer »

Permalink 12:31:34, 2154 hits, CategoriŽn: Jij
Afweermechanismen, hoe we ze allemaal gebruiken

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/72011/Afweermechanismen_hoe_we_ze_al.html#Post72011

Het is interessant te onderzoeken hoe we de verschillende soorten afweer als reactie op iets uit ons kind-bewustzijn in onderlinge samenhang in actie komen. Meestal gaan we als de ene afweer niet werkt, over op nog een andere. We kunnen bijvoorbeeld van inschikkelijk gedrag (=Valse Hoop) via woede (=Valse Macht) uitkomen bij het gevoel liefde onwaardig te zijn (=Primaire Afweer). Of we stappen van ontkennen dat we ons gekwetst voelen (=Ontkenning van Behoeften) over op te proberen gewaardeerd te worden (=Valse Hoop) om uit te komen bij ons angstige en schuldige voelen (=Primaire Afweer). Of we vervallen van pogingen niet gekwetst te zijn (=Ontkenning van Behoeften) in irritatie (=Valse Macht) en tenslotte in het gevoel incapabel te zijn (=Primaire Afweer). Of we stappen ovan het gevoel waardeloost te zijn (=Primaire Angst) over op woede (=Valse Macht) of op pogingen te slagen (=Valse Hoop).

Alle combinaties zijn mogelijk. Het is alsof we binnen den cirkel bewegen, we kunnen alle kanten op.

Lees meer »

Permalink 11:31:50, 2129 hits, CategoriŽn: Jij
Syndroom van Nightingale

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/72701/Syndroom_van_Nightingale.html#Post72701

Wat een goed mens moet doen, dacht ik tot voor kort, is anderen helpen, zien dat ze niets tekort komen, nooit verlegen zitten om hen bij te staan. Ook al kunnen ze ‘t niet meteen direct toegeven dat ze hulp nodig hebben.

Zelf ben ik eerder het type dat anderen helpt om mezelf te helpen, dat wil dat anderen niets tekort komen om te verhinderen dat ze later, in nog diepere nesten, bij mij zouden aankloppen. Alhoewel ik er ook voor huiver mensen ‘preventief’ te helpen. Het is best mogelijk dat die technieken om hen ’sterker te maken’ en hen de weg (welke weg ?) te tonen, hen een tijd later in de gracht doen belanden.

Om de hoek van elke goed bedoelde hulp schuilt altijd het hulpverlenerssyndroom, soms de ziekte van Florence Nightingale genoemd. De vrees ten prooi te vallen aan de beruchte furor sanandi. Dat ongebreidelijke verlangen de ander beter te willen maken. Die overijverigheid vanuit dat onvermogen om de eigen onmacht en de eigen beperkingen te erkennen.

Lees meer »

Permalink 10:31:58, 4349 hits, CategoriŽn: Jij
Afweermechanisme: Ontkenning van Behoefte

Link: http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/71995/Afweermechanisme_Ontkenning_va.html#Post71995

Ontkenning van behoeften is het soort gedrag dat gericht is op het vermijden van conflicten. Mensen die deze vorm van afweer hanteren, komen meestal over als aardig en gemakkelijk in de omgang, ontspannen, niet door (veel) problemen geplaagd, beheerst en zeer gelijkmoedig. Ze lijken vaak zorgeloos. Uiterlijk kunnen ze in emotionele en psychische zin goed aangepast lijken. Het enige "verdachte" is het gebrek aan intimiteit in hun leven. Ze hebben vaak weinig goede vrienden en hebben moeite met emotionele intimiteit, ook als het om hun partner en kinderen gaat.

Deze vorm van afweer heet Ontkenning van Behoefte. Achter deze ontkenning gaat de volgende drang schuil: het ontkennen dat je een behoefte of een probleem hebt (en je dus kwetsbaar voelen). Ontkenning van behoeften stelt ons in staat om te denken dat we geen probleem in ons leven hebben, dat het slechts de mensen om ons heen zijn die een probleem hebben en moeten veranderen.

Iemand die vaak de afweer van de ontkenning van behoeften hanteert, zal vaak kritiek krijgen op haar onvermogen zichzelf te laten zien, intiem te zijn, te zeggen wat er in haar omgaat. In de ogen van de bekritiseerde persoon toont deze kritiek echter aan dat het de ander is die een probleem heeft. Ze heeft niet de indruk dat er met haar of de situatie iets mis is. Dit stelt haar in staat geen pijn te voelen.

Bron: Uit het boek "De herontdekking van het ware zelf-Ingeborg Bosch". Pagina 52

Permalink 09:31:39, 2865 hits, CategoriŽn: Jij

Wensbeer


Tag cloud

bizar blog blog-ster digi donderdag economie europa filmpjes foto's fret gezondheid goedzo.com humor intenet internet jeugd jij kinderen lekker liefde lyrics maandag media muziek natuur puk recepten sentiment sesamstraat songtekst sport ster streetview techniek technologie trend trends uitgaan veiligheid vreemd vreemde vrijdag weetje wetenschap woensdagOnze redactie


Zoeken


Poll
Ik ben een snoozer

View ResultsCategoriën


 << < September 2009 > >>
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


User tools


Populair

Meest Bekeken

 • Bertens meldt zich af (925,014)
 • 404: Hotlinken van bestand is niet toegestaan! (655,311)
 • Update 2013: Uitgekookte oplichter verkoopt nep pannensets aan de deur en vanuit zijn kofferbak (398,181)
 • Redacteur gezocht! (166,188)
 • Keeley Hazell naaktfoto's kun je hier vinden (155,263)
 • Naaktfofo's Veronique de Kock (155,029)
 • Playboy Naaktfoto's Rebecca Loos bekijk ze hier (149,534)
 • Langste huwelijk ter wereld (129,407)
 • Update: Playboy foto's Bridget Maasland (117,192)
 • Playboy foto's Zangeres Do (111,602)
 • Mogelijke miljoenenfraude met pgb's door zorginstelling (110,393)
 • 3D geprinte wapens zijn gevaarlijk, (104,650)
 • More...


Archief


XML FeedsEen onverwachte fout heeft plaatsgevonden!

Als deze fout blijft terugkomen, geef dit dan door aan de administrator.

Ga terug naar Homepage

Aanvullende informatie over deze fout:

MySQL error!

The table 'evo_hitlog' is full(Errno=1114)

Your query: Record the hit

   INSERT INTO evo_hitlog(
    hit_sess_ID, hit_datetime, hit_uri, hit_referer_type,
    hit_referer, hit_referer_dom_ID, hit_blog_ID, hit_remote_addr, hit_agnt_ID )
   
VALUES( '417225',
FROM_UNIXTIME(1558635041), '/index.php/2009/09/25/', 'direct', '', NULL, 1, '18.234.88.196', 675 )