Hoezo kredietcrisis? Kerstversiering blijft populair