Ddos'ers overheidsites moeten 11.000 euro schadevergoeding betalen