Heffing op schijfjes voor eigen werk niet strijdig met Belgische grondwet