goedZO.com NuJijFunLekkerMuziekKletsenPromotieSubmitgoedZO?!XML  
« Spoorwegen hebben last van hitte Duitsers mogen flirten op werkvloer »
Advertentie

20-06-05

Opruiende, verborgen, boodschappen in TV beelden SBS 6 gevonden en op camera vastgelegd!

Huib Kraaijeveld en Albert Toby hebben in een aantal tv programma's van verschillende zenders verborgen beelden ontdekt. O.a. in programma's van KETNET, MTV en SBS6. Verborgen beelden die verwarring oproepen zoals 'everything you know is wrong', 'answer authority, you know' en 'love = hate'.

De programmadirecteur van SBS Broadcasting wilde het eerst niet geloven en dus liet hij hun video's uit het archief pakken en na analyse waren de technici en de directeur verbijsterd omdat zij het op de originelen ook tegenkwamen.

Follow up:

Maar het Hoofd Inkoop van de zender deed het meteen lacherig af als een 'sick joke' van een eenzame technicus. Maar dat verklaard niet waarom Kraaijeveld in compleet andere programma's op andere buitenlandse zenders, ook dergelijke verborgen beelden aantrof. Allemaal 'sick jokes' van een eenzame technicus?

Nadat hem werd verzekerd dat zij dit verder zouden onderzoeken, met zouden samenwerken en dat hij meer matriaal opgestuurd zou krijgen kreeg hij niets meer te horen van SBS6.

De subliminale TV-beelden zijn ook aangetroffen in het Amerikaanse programma Adult Television Entertainment (ATE). De serie is rond 1999-2001 uitgezonden door SBS6 en daarna één of meerdere keren herhaald.

Afgelopen zomer blijken nieuwe afleveringen van de serie uitgezonden te zijn, opnieuw met dezelfde subliminale afbeeldingen. Nu echter bij Veronica, onderdeel van, jawel, holdingmaatschappij SBS Broadcasting.

Twee keer per uitzending verschijnt een flitsend filmpje van 3,2 seconde met 76 frames. De beelden zijn meestal in zwart/wit, soms met rode achtergrond. Het geheel wordt steeds door hetzelfde muzikale deuntje ondersteund. Al kijkend is het mogelijk om enkele woorden te herkennen, maar bij het overgrote deel is dat onmogelijk vanwege de hoge snelheid. Vandaar het subliminale karakter.

Bij het door TMF op televisie uitgezonden optreden van de Engelse band Orbital op Dancevalley 2001, werd het publiek 20 minuten blootgesteld aan een visueel bombardement met woorden als Satan, Devil, Lucifer, Murder, Rape, Kill, Chaos – en het festival eindigde in een onvoorstelbare chaos.

In het BRT-kinderprogramma Ketnet zitten dagelijks subliminale boodschappen verwerkt rondom het Disney Festival. Daar staan hele series plaatjes in universele symbooltaal: o.a. afbeeldingen van wasvoorschriften gevolgd door een poppetje in een ronddraaiende wasmachine - de grafische vormgeving van het begrip Brainwash, ofwel: Hersenspoeling. De doodskop en brandende sigaret geef ik zonder commentaar.

Huib heeft alles goed zichtbaar gemaakt door digitale opnamen te maken van alle aangetroffen videoframes, en dat was monnikenwerk. Opmerkelijk is dat de filmpjes bol staan van allerlei omdraaiingen: vooral omgedraaide waarheden en begrippen. Dat vormt een duidelijke aanwijzing voor speculatie over de herkomst van de makers/daders. De teksten laten zich opmerkelijk genoeg namelijk lezen als een blauwdruk van de internationale ontwikkelingen sinds 9/11. De dag dat de wereld op zijn kop werd gezet.

Love is Hate - Liefde is Haat

De eerste omdraaiing van de serie luidt: “Liefde is haat”, en is geprojecteerd over een blote dame. Alleen al deze combinatie geeft de vrouwenbeweging nieuw bestaansrecht. Maar het overstijgt ultieme vrouwonvriendelijkheid, want de tekst werkt ook door naar mannen en kinderen - zelfs dieren, de natuur, onze planeet. Door de tegenpolen liefde en haat aan elkaar gelijk te stellen, tast je de wortels van àlle relaties aan. Liefde staat aan de basis van onze omgang met elkaar, en de wereld waarin we leven. Het is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby naar volwassene.

BOMBS KEEP US FREE

Deze boodschap is niet minder schokkend, maar maakt meteen de dubbele moraal duidelijk die we via de media krijgen voorgeschoteld. Een Palestijn, Irakees of vermeende Al Qaida-strijder die een bom tot ontploffing brengt, wordt een terrorist genoemd. Als daarentegen Afghanistan of Irak wordt platgebombardeerd, luidt de boodschap dat het dient ter verdediging van onze vrijheid (omdraaiing: defensie=aanvallen). Iemand die daar wèl voorstander van is, kan bewust of onbewust beïnvloed zijn door oorlogspropaganda. Bommen zaaien dood en verderf.

Dat een boodschap als “BOMBS KEEP US FREE” in dit programma opduikt, duidt op een instantie die baat heeft bij het beïnvloeden van de publieke opinie. Vanwege het gebruik van hoofdletters kun je ook lezen: Bommen houden de United States (US) vrij. Madeleine Albright gaf in een uitzending van het BBC-programma Sixty Minutes (1996) toe dat al ruim een half miljoen (!) kinderen onder de vijf jaar waren gestorven door VN-sancties en geallieerde bombardementen. Zij vond die prijs echter niet te hoog - je moet er wat voor over hebben om Saddam Hussein te verdrijven. Maar blijkbaar vielen haar opmerkingen in goede aarde, want kort daarna werd ze benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken. Het aantal doden is naar schatting inmiddels verdubbeld. (Omdraaiing: genocide= bevrijden).

Weinig mensen weten dat ook na de “beëindiging” van de eerste Golfoorlog de bombardementen van de “Geallieerden” gewoon zijn doorgegaan. Vrijwel de gehele infrastructuur van het land is verwoest, inclusief elektriciteitscentrales en drinkwatervoorzieningen, en er ligt ruim 300.000 kilogram aan munitieresten van (verarmde) uraniumkogels en – granaten. Verarmd uranium is een radioactief afvalproduct van de nucleaire industrie, en leidt tot longkanker en leukemie, onder andere bij spelende kinderen. Het is schaamteloos en typerend dat Halliburton, het bedrijf waar vice-president Cheney tot voor kort in de top zat, nu megacontracten binnenhaalt in Irak. Voor een kleine elite geldt het blijkbaar als de gewoonste zaak van de wereld om eerst te verdienen aan de bommen, dan aan herstelopdrachten en troepenbevoorrading, en tot slot aan lucratieve olieconcessies. En there’s no business like oil-business, want de oorlog stuwt bovendien de olieprijzen naar recordhoogten. Toen minister Rumsfeld onder vuur kwam te liggen vanwege de onthutsende foto’s van martelpraktijken in de Abu Ghraib-gevangenis, leek zijn ontslag een kwestie van tijd. Het is me opgevallen dat uitgerekend op dàt moment de eerste onthoofding van een westerling in het nieuws kwam. Daarmee was prompt de aandacht verlegd van barbaarse Amerikanen naar barbaarse Irakezen (=omdraaiing). Het zal Rumsfeld bijzonder goed zijn uitgekomen. Het tijdstip van executie was strategisch dermate onbegrijpelijk en stompzinnig (de verontwaardiging van de wereld was immers gericht op gemartelde Irakezen) dat ik me hardop afvraag of dit geen doelbewuste en georkestreerde afleidingsmanoeuvre is geweest.

Ideologische rechtvaardiging vereist blijkbaar rechtpraten wat krom is. Veel media nemen de versie van gebeurtenissen rechtstreeks over uit persbulletins van officiële instanties. Daarmee verworden ze steeds vaker tot verspreiders van mooi verpakte propaganda. Machthebbers weten dat, en bezitten inmiddels hun eigen medianetwerken. Daardoor kunnen ze vrijwel ongehinderd welgevallige informatie verspreiden, en onwelvallige informatie blokkeren of verdachtmaken. Daarmee is de cirkel rond en kan nog veel meer “recht” worden kromgetrokken, en “onrecht” worden gerechtvaardigd. De positie van mediamagnaat en premier Berlusconi in Italië is daarvan een duidelijk voorbeeld. Ook het veelbekeken Fox News in Amerika is een pure propagandazender voor de Republikeinen en de oorlog in Irak. Tweederde van de Amerikanen geloofde op een gegeven moment zelfs dat Saddam Hussein 9/11 op zijn geweten had, en dat kwam de regering natuurlijk goed uit.

De mysterieuze Carlyle Group investeert miljarden in o.a. olie, identificatiechips, defensieprojecten, Antrax vaccin (patent via Bioport) en medianetwerken. Het is wel de “Ex- Presidenten club” genoemd, met mensen als George Bush Sr., Tom Mayor (GB ), Frank Carlucci, James Baker 3 en Henry Kissinger in de gelederen. Aan de oorlog in Irak verdienen ze goud geld en het is op zijn minst vreemd dat vader Bush financieel profiteert van politieke besluiten van zijn zoon. Let op die opmerkelijke combinatie: defensie en televisie. Vorig jaar kochten ze in Nederland Kabelmaatschappij Casema. Weinigen weten dat op de avond vóór 9/11 hun aandeelhoudersvergadering werd bijgewoond door zowel Bush Sr. àls door de broer van Osama Bin Laden. Ook dit duidt op een zeer merkwaardige belangenverstrengeling. En dan te bedenken dat G.W. Bush de oorlog tegen Irak probeerde te rechtvaardigen door te beweren dat er banden zouden zijn tussen Bin Laden en Saddam Hussein. Nogal hypocriet overigens, want een deel van het Bush familiekapitaal is vergaard door de Nazi’s te steunen bij de opbouw van hun oorlogsapparaat. G.W. Bush’ grootvader, bankier Prescott Bush, is hiervoor in 1942 door de Amerikaanse justitie veroordeeld.

EVERYTHING YOU KNOW IS WRONG order chaos

“Alles wat je weet is verkeerd”. Onder “you know” staan weer twee tegenstellingen: “order en chaos”. Ik vertaal het met: alles wat je denkt te weten over orde en chaos klopt niet - is verkeerd. Dit duidt erop dat chaos blijkbaar niet voorkomen moet worden, maar juist gecreëerd. De makers van dit filmpje schijnen daar belang bij te hebben. Gevaarlijk.

Het lijkt mij een verwijzing naar de “Nieuwe Wereld Orde”, die George Bush Sr. tijdens de eerste Golfoorlog aankondigde. De Latijnse aanduiding daarvan, “Novus Ordo Seclorum”, staat op het 1 $-biljet, onder de afbeelding van een piramide met het “Alziend Oog”. Tegenstanders beweren dat de Nieuwe Wereld Orde (NWO) op fascistische leest is gestoeld, en zichzelf (de Orde) bestaansrecht geeft door eerst zelf doelbewust wereldwijd chaos te creëren.

ANSWER AUTHORITY

Het Webster woordenboek geeft een interessante uitleg van authority: power to influence or command thought, opinion, or behavior. Oftewel: de macht om gedachten, meningen of gedrag te beïnvloeden of te sturen. In combinatie met de vorige zin staat hier: Alles wat je weet is verkeerd - laat de autoriteiten je gedachten, meningen en gedrag bepalen. Deze tekst is pure hersenspoeling.

THE WORLD (...) IS CONTROL

Op het eerste gezicht een mysterieuze tekst, met een merkwaardige afbeelding tussen “The world” en “is control”.

Gezien de context vermoed ik dat het hier om omgekeerde pentagrammen gaat, satanische symbolen bij uitstek. Voor een betere verklaring hou ik me aanbevolen.

Punt omlaag, satanisch symbool

Bij geometrische figuren is het niet ongebruikelijk om een deel van de lijnen weg te laten. De oorsprong blijft voor “ingewijden” herkenbaar. De tekst geeft dan aan dat de wereld onder controle staat van Satanisten. Het is bekend dat “omkering” - en daar staat dit filmpje bol van -een kenmerk is van satanisme: zowel omkering van begrippen (zoals goed en kwaad) als van symbolen. Het bekendste voorbeeld daarvan is het Hakenkruis (de Swastika). De Swastika is van oorsprong een Oosters symbool, met betekenissen als harmonie, het goede, kracht, eenheid. De nazi’s - in de kern een satanische sekte - importeerden het in het Westen en draaiden zowel het symbool om als de betekenis.

VoTE -FREEDOM is a MYTH

Ook hier weer een duidelijk geval van omdraaiing. Stemrecht geldt normaal als symbool van vrijheid en democratie. Deze tekst zegt dat het een mythe is.

Volgens o.a. Michael Moore (Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11) heeft Bush de verkiezingen gestolen. “Om herhaling bij een toekomstige nek-aan-nek-race te voorkomen”, gaat Amerika nu elektronisch stemmen. De software is geheim en een papieren controlespoor van de kiezer ontbreekt. Door een investering van bijna vier miljard dollar heeft Amerika nu een zeer fraudegevoelig systeem waarmee je verkiezingsuitslagen kunt manipuleren. De kiezer moet blind vertrouwen op de fabrikant van de machine. De TV-tekst zegt niet voor niets dat verkiezingen een wassen neus zijn. Ook Ierland zou overstappen op het nieuwe systeem. Maar een vastberaden en verontruste kiezer kreeg een landelijke actie op gang, waarna de regering bakzeil haalde.
Het is bekend dat George W. Bush, net als zijn vader, lid is van een machtig geheim genootschap, de Skull & Bones (Schedel & Beenderen). De beeltenis daarvan is hetzelfde als de bekende piratenvlag - een schedel met twee gekruiste botten eronder. Jaarlijks rekruteert de Universiteit van Yale vijftien nieuwe leden uit vooraanstaande families. John Kerry heeft net als G.W. Bush op Yale gezeten, en beiden zijn lid van Skull & Bones. Dat degradeert de verkiezingen bij voorbaat tot een schertsvertoning. De uitslag staat al vast - Skull & Bones wint. Recent werd bekend dat Bush en Kerry ook nog eens (verre) neven zijn, net als de grondlegger van het Playboyimperium Hugh Hefner. Die werd geciteerd op CBS-nieuws: “Ik verheug me er al op om president Bush en senator Kerry voor een familiereünie uit te nodigen.” De wereld is klein, dat blijkt maar weer.

Een aantal fragmenten uit het boek “America's Secret Establishment - An introduction to the Order of Skull & Bones”’ (Anthony G. Sutton, Trine Day, herziene herdruk 2002)

* (The Skull & Bones)...volgen de desastreuze en destructieve filosofie van het Hegelianisme, dat ook aan de basis stond van het Nazisme en het Marxisme. Deze filosofie heeft onze constitutionele republiek geïnfecteerd en gecorrumpeerd (...) In klassiek liberalisme is de Staat altijd ondergeschikt aan het individu. In het Hegeliaanse Staatsmodel daarentegen, ligt het enige bestaansrecht van het individu in het dienen van de Staat, zoals te zien was bij het Marxisme en het Nazisme.
* Het tweepartijenstelsel van Republikeinen en Democraten (= in feite één Hegeliaanse partij die geen andere partijen duldt) weerspiegelt de Hegeliaanse principes. Een (zeer) kleine groep controleert en manipuleert de maatschappij voor haar eigen doeleinden.
* Niet voor niets is hun symbool de piratenvlag. Dit embleem tref je aan op gifflessen, en was het symbool van de Nazi Doodskopbrigades in WO2.
* De Hegeliaanse Staat bereikt haar doel door conflicten te ensceneren: door tegenstanders tegen elkaar op te zetten, en beide zijden in het conflict te controleren, kunnen ze precies de uitkomst krijgen die hen voor ogen staat (these-antithese-synthese).
* De synthese die Skull & Bones nastreven, heet de Nieuwe Wereld Orde. Zonder gecontroleerde brandhaarden is dat doel niet te verwezenlijken, vandaar dat er brandhaarden worden gecreëerd. Dit verklaart waarom internationale bankiers zowel de Verenigde Staten als hun tegenstanders financierden (de Nazi’s, de Sovjet Unie, Noord Korea, Noord Vietnam etc.) Conflicten zijn winstgevend, en brengen het doel (Eén door hen gecontroleerde Wereldregering) dichterbij.

KNOW FUTURE

Hier verraadt de uitspraak wat bedoeld wordt. De verdraaiing zit in "kNOw", een bekende leus uit de jaren 80 (No future - geen toekomst), maar in combinatie met het bovenstaande zou het zelfs letterlijk genomen kunnen worden: Ken de toekomst. Dat slaat op voorkennis over belangrijke toekomstige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld over verkiezingen, beurskoersen, of een volgende oorlog.

In de week voorafgaand aan 9/11 steeg het aantal aandelen-transacties in American Airlines, United Airlines en verzekeringsmaatschappijen (o.a. van het World Trade Center) met 1200%, tot een waarde van 15 miljard dollar. Dan moet er toch een duidelijk spoor naar insiders leiden. Dat zelfs zo’n duidelijk visitekaartje van de daders niet tot aanhoudingen heeft geleid is veelzeggend. Van het aangekondigde onderzoek is nooit meer iets vernomen. “Staatsveiligheid” zeker?

Watch more TV

Deze onverbloemde opdracht maakt TV nòg verslavender dan het al is.

Of misschien is het juist mede zo verslavend geworden door dit soort boodschappen. Professor in de Journalistiek Wilson Bryan Keys schreef in zijn boek Media Sexploitation (1976): “Subliminale boodschappen hebben aantoonbaar invloed op dromen, geheugen, aanpassingsniveaus, bewuste waarneming, verbaal gedrag, emotionele repons, drivegerelateerd gedrag en perceptiedrempels (…) Gebruikmakend van subliminale technieken hebben Amerikaanse media een systeem ontwikkeld dat op enorme schaal gedragsbeïnvloedend werkt (…) We worden elke dag van ons leven bestookt met subliminale stimuli. De effecten daarvan zijn cumulatief.” Hoe die invloed nu is, met de nieuwste technieken, laat zich raden.

Bij onderstaande afbeelding lijkt de kijker het TV-scherm ingezogen te worden. De lijnen geven dieptewerking en de aandacht gaat naar binnen, een tunnel in. In een stripverhaal zou dit beeld gebruikt worden om hypnose aan te duiden. Dat lijkt ook hier de verklaring te zijn.

Volgens Andreas Von Bülow, voormalig Duits Minister van Onderzoek en Technologie en inlichtingendienst-expert als Staatssecretaris van Defensie, worden de Westerse democratieën gehersenspoeld door de aanvallen van 9/11. Het vijandsbeeld van het communisme is uitgewerkt en is vervangen door het schrikbeeld van Islamitische zelfmoordcommando’s. Op de vraag of “hersenspoeling” niet te sterk is uitgedrukt, antwoordt hij: “Het idee van een nieuwe vijand is niet van mij afkomstig, maar van Zbigniew Brzezinsky en Samuel Huntington, twee vooraanstaande beleidsbepalers van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en Buitenlandse Zaken. Midden jaren 90 zei Huntington dat Amerikanen en Europeanen zich sterker met hun eigen maatschappij gaan identificeren als ze een vijand hebben die ze kunnen haten. En Brezinsky, de mad dog, voerde als adviseur van President Carter al campagne om wereldwijd het exclusieve recht op te eisen op natuurlijke grondstoffen, met name olie en gas. De gebeurtenissen van 9/11 passen naadloos in het concept van de wapenindustrie en de veiligheidsdiensten – van het hele militair-industriële complex. Het is overduidelijk. Ze hebben zich nu toegang verschaft tot de immense reserves van de voormalige Sovjet Unie (rond de Kaspische Zee) en de oliepijpleidingroutes. Vlak na elkaar vier enorme vliegtuigen kapen en ze met uiterst gecompliceerde vliegmanoeuvres op hun doel te storten – het is ondenkbaar dat dit zonder jarenlange steun van geheime industriële-en staatsapparaten gelukt zou zijn (…) Zestig beslissende minuten lang lieten het leger en de veiligheidsdiensten alle F-16 interceptievliegtuigen aan de grond staan.” (interview Der Tagesspiegel 13 januari 2002).

BABY, BABY (...) GRAB what YOU CAN - Do it NOW - Now is the Time

Hebzucht lijkt het motto van de enorme beursschandalen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen. Onderstaande boodschap lijkt kinderen aan te sporen om zich deze mentaliteit zo jong mogelijk eigen te maken. Blijkbaar moeten we al van jongs af aan (BABY, BABY) meedoen aan de heersende grijp- en graaicultuur. De tekst kan worden uitgelegd als een oproep tot (winkel)diefstal.

Visueel gebeurt er nog iets: het teken van het eerste plaatje lijkt een soort letter “e” Maar als je goed kijkt, kun je op plaatje zeven zien dat het om een uitdijende spiraalvorm gaat. Daarmee is weer sprake van een omdraaiing. We zijn namelijk terug bij de afbeelding van zojuist (spiraal). Alleen begint het beeld nu aan het eind van de tunnel, en draait het niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.

Weak – STRENGTH zwak - KRACHT

Opnieuw een tegenstelling, hoewel er dan eigenlijk “weakness-strength” of “weak-strong” zou moeten staan. Suggereert dit dat zwakte een vorm van kracht is? Het kwartje viel toen ik een Republiekeins TV-spotje zag met de tekst: “Is John Kerry WEAK?” Waarna een lofzang over de STRENGTH van G.W. Bush volgde. In de campagne tegen Al Gore, die ook als watje is afgeschilderd, werd in een Republiekeins TV-spotje een heuse subliminal ontdekt: op enkele frames stond democRATS.

De mensen achter Bush zijn blijkbaar niet alleen op de hoogte van subliminale techniek, ze passen het ook toe.

De afbeelding daarnaast is een vrij mysterieuze tekening. De enige uitleg die ik kan vinden is dat het hier om elektriciteit-of gedachtengolven gaat die via een transformator een andere kant op worden geleid. (Vergelijk de termen: Sterkstroom - Zwakstroom, oftewel in het Engels: AC/DC) De golven in het plaatje staan haaks op elkaar. Door de informatie te controleren die mensen binnen krijgen, kun je hun gedachten, meningen en overtuigingen een gewenste kant op sturen. Manipulatie dus.

WE WE we WE We We are DEAD, ELVIS is ALIVE

Opnieuw maakt dit duidelijk dat de teksten vooral alles omdraaien, en de wereld op zijn kop zetten.

Het lijkt te refereren aan de overleden Elvis Presley. Het lijnenspel is hoekig, agressief en gespiegeld.

beLIEve WHAT YOU ARE TOLD
Geloof de LEUGEN die je wordt verteld. LIEG.

Let vooral op wat er typografisch met het woord “believe” (geloof) is gebeurd: door de drie middelste letters uit te vergroten, staat er het werkwoord “ liegen” of het zelfstandig naamwoord “leugen”.

minds are for PEOPLE who THINK

Vervolgens worden twee teksten over elkaar geprojecteerd. Blijkbaar moeten de vrije geesten ook aan de leugens geloven.

You want TRUTH but you need LIES / MONEY is the ROOT of ALL FREEDOM
Je wilt de waarheid, maar je hebt leugens nodig / Geld is de wortel van aIle vrijheid

Vervolgens wordt over “leugens” heen geprojecteerd (goed kijken naar de achtergrond!): MONEY is the ROOT of ALL FREEDOM, Geld is de wortel van aIle vrijheid.

In 2002 lekt het nieuws uit dat het Pentagon een afdeling heeft opgericht met de Orwelliaanse titel “Office of Strategic Influence” (OSI). Aan geld geen gebrek, en een generaal zwaait de scepter. Bedoeling is om desinformatie te verspreiden via buitenlandse media, een proces dat bekend staat als “zwarte propaganda”. Deze door militairen uitgevoerde psychologische operaties (psyops) zijn ook gericht op bevriende naties en hebben tot doel om tegenstanders van de War on Terror te beïnvloeden. Retorische vraag: kun je een organisatie die tot doel heeft leugens te verspreiden ooit geloven als ze zeggen dat ze (onder druk van de publieke opinie) zijn opgeheven?

Het ontketenen van een oorlog onder valse voorwendselen, zoals in Irak, is een beproefde methode. De aanleiding tot de Vietnam-oorlog was een door Amerika zelf geënsceneerde aanval op één van hun eigen oorlogsschepen in de Golf van Tonkin. Volgens steeds meer onderzoekers gebeurde dat ook bij Pearl Harbor: President Roosevelt lokte via diplomatieke kanalen een Japanse aanval uit, en wist wanneer die zou gaan plaatsvinden. Bij zijn herverkiezing had hij de kiezers plechtig beloofd om Amerika buiten de oorlog te houden. Maar Pearl Harbor vormde de rechtvaardiging die hij nodig had om toch ten strijde te trekken, zoals gepland. Hitler liet de Reichstag afbranden, schoof de schuld in de schoenen van zijn politieke tegenstanders en liet ze vervolgens opruimen onder het mom van terrorismebestrijding. Uit documenten die in 2002 zijn vrijgegeven in het kader van de Freedom of Information Act, blijkt dat de gezamenlijke stafchefs van het “Witte”Huis in 1962 Operatie Northwoods voorbereidden, een poging om Fidel Castro ten val te brengen. De bedoeling was om een aanval op Amerika te ensceneren, zodat de publieke opinie zich woedend achter een invasie van Cuba zou scharen. Eén van de plannen was om een Amerikaans passagiersvliegtuig uit de lucht te schieten door op Cubaanse Mig’s gelijkende straaljagers.

You want TRUTH but you need LIES. Het is moeilijk om de tekst niet te associëren met de ontwikkelingen in Amerika sinds 9/11. Luttele uren na de aanslag wisten we dat Bin Laden het gedaan moest hebben. Buiten het verpulverde WTC was wonder boven wonder een geheel intact Arabisch paspoort gevonden, dat zou hebben toebehoord aan een kaper. En op een parkeerplaats bij het vliegveld vanwaar één van de gekaapte vliegtuigen was opgestegen, was een instructievideo aangetroffen: “Hoe bestuur ik een Boeing”, evenals een exemplaar van de Koran. Zulk “bewijsmateriaal” is te belachelijk voor woorden. De ondertitel van David Icke’s uitstekende boek Alice in Wonderland and the World Trade Center Disaster luidt niet voor niets: “Why the official story of 9/11 is a monumental lie.” Die officiële versie van 9/11 wordt daarin vakkundig gefileerd en ontmaskerd als één aaneenschakeling van weglatingen, tegenstrijdigheden en aperte leugens. Een andere aanrader is het boek van de vooraanstaande Britse politicoloog annex mensenrechtenactivist Nafeez Mossaddeq Ahmed, met de veelzeggende titel “The War on Freedom.”

Een citaat van de achterflap: “De resultaten (van 9/11): een US corporate takeover van de gas- en olie voorraden in Centraal Azië – een nog schatrijkere Bush familie- en meer censuur.”

SUSPICION BREEDS CONFIDENCE - Verdachtmaking wekt vertrouwen”

Door honderden mensen op te pakken en zonder enige vorm van proces vast te zetten in Guantanamo Bay, bijvoorbeeld. Later lanceerde Bush de term “The Axis of Evil”, “De As van het Kwaad”.

Ook dit is een doelbewuste omdraaiing: psychologisch profileert hij zichzelf daarmee als het tegendeel van Het Kwaad, namelijk Het Goede. Hij leidt de aandacht van de wereld naar Irak, Iran en Noord Korea. Net zoals zijn vader de Sovjet Unie Het Rijk van het Kwaad noemde. Ik zag trouwens ooit een spandoek met een originele variant op The Axis of Evil, namelijk Texas of Evil. Op bijgaande afbeelding is te zien hoe de Christelijke Bush (omdraaiing) met zijn rechterhand een teken maakt dat “de duivelshoorn” wordt genoemd. De foto is gemaakt tijdens zijn verkiezingscampagne in 2000.

Ondertussen bepaalt de agenda van de Nieuwe Wereld Orde het politieke beleid, en wordt de democratie in Amerika in ras tempo uitgehold. Goochelaars leiden met schijnbewegingen altijd je aandacht af van de échte truc. Amerika is één aanslag verwijderd van een politiestaat. Daarmee staat ook ónze vrijheid op het spel.

Begin jaren 90 ging bij mij de alarmbel af toen ik het relaas van Carl Sanders las. Deze wetenschapper ontwierp een microchip voor medische doeleinden. Vervolgens werd hij door de Amerikaanse overheid aangesteld om een onderhuidse microchip te ontwikkelen, naar hun zeggen voor identificatie- en controledoeleinden. Maar tijdens 17 New World Order-bijeenkomsten met mensen als Henry Kissinger en Bob Gates van de CIA werd duidelijk dat de hele bevolking gemicrochipt gaat worden. De denktank stippelde een marketingstrategie uit om mensen zover te krijgen zich niet te verzetten tegen implantatie. De “voordelen”: gechipte huisdieren kun je terugvinden, net als gestolen renpaarden, gevangenen met proefverlof, pedofielen en zoekgeraakte Alzheimerpatiënten, en dat komt in het nieuws als zegeningen voor het volk. (En nadat we eerst onze koeien met gele nummerplaten in hun oor hebben toegetakeld, is een chipje natuurlijk al gauw het toonbeeld van diervriendelijkheid). Ruime media-aandacht voor vermoorde en vermiste kinderen draagt bij aan het creëren van een angstklimaat. Dus kregen Amerikanen foto’s van vermiste kinderen op hun pakken melk, zodat de angstconditionering (omdraaiing: bangmakerij = bezorgdheid) met de paplepel werd ingegoten. Volgens Sanders is het allemaal zo besproken. De Rotterdamse discotheek die nu publicitair scoort met het implanteren van chips bij feestgangers, is hetzij ongelooflijk naïef of uiterst doortrapt. Check de website van Applied Digital Solutions met hun Digital “Angel”, alweer zo’n Orwelliaanse omdraaiing. In oktober heeft de Food and Drug Administration (FDA) hun eerste Radio Frequentie Identificatie (RFID)- chip voor onderhuids gebruik goedgekeurd, en de multinationals staan in de rij. Ook de eerder genoemde Carlyle Groep komt met een chip en de vorm belooft weinig goeds:

Met een chip in je lijf ben je overal en altijd via de satelliet te traceren, tot op een meter nauwkeurig, via hetzelfde GPS-systeem als in mobieltjes en autonavigatiesystemen. Het doet me aan de woorden van George W. Bush denken: “You can run, but you can’t hide”. Eerst zei hij dit als waarschuwing richting Bin Laden. Vervolgens herhaalde hij letterlijk dezelfde zin tot twee maal tegen John Kerry (derde TV-debat), met de bedoeling om diens stemgedrag in de Senaat zwart te maken (check!). Daarmee linkt hij Bin Laden bewust aan Kerry.

Maar ik ben de zin eerder tegengekomen: in het non-fictie boek Trance-Formation of America (1995) het schokkende relaas van CIA Mind Control slachtoffer Cathy O’Brien, en Mark Phillips -de CIA-man die haar van een zekere dood redde. Op pagina 117 staat:

“De You can run, but you can’t hide-conditionering zat diep in mijn geheugen gegrift via een techniek die later ook werd toegepast op (mijn dochter) Kelly, en andere mindcontrol slavinnen. Ik werd naar een ondergrondse ruimte gebracht van de Top Secret militaire/Nasa-installatie in Offit Air Force Base in Nebraska, waar op beeldschermen satellietbeelden werden vertoond vanuit alle hoeken ter wereld. Deze satellieten noemden ze liefkozend “Onze Ogen in de Lucht”. Een luchtmachtofficier vertelde dat ze me overal per satelliet konden volgen. Op een in vieren gesplitst scherm liet hij iets zien wat bij nader inzien van te voren opgenomen moet zijn geweest. Ik zag wisselende scènes, die versprongen als hij op de computer woorden intypte die hij tegelijkertijd uitsprak. “Waar wil je heen vluchten?”, vroeg hij. “Naar de Noordpool? De Zuidpool? Brazilië? De bergen? De woestijn? De prairie? De heuvels van Afghanistan? Kabul? Devil’s Tower (Wyoming)? Of wil je naar Cuba, om onder te duiken bij onze vijanden? We kunnen je overal vinden. Er is geen plek waar je heen kunt vluchten zonder dat we je vinden. Het Huis van Afgevaardigden? Het Witte Huis? Je eigen achtertuin? De Maan? We vinden je overal. You can run, but you can’t hide.” Ik bevond me in een toestand waarin ik geen verweer had tegen suggestieve opmerkingen, en dit was genoeg om me ervan te overtuigen dat ik overal zou worden opgespoord.”

Bush heeft mìj in ieder geval overtuigd dat hij goed op de hoogte is van deze CIA-programmeringstechniek. En dat hij er niet voor terugdeinst om het te gebruiken.Het is goed om dit in het achterhoofd te hebben bij het het volgende citaat uit de Washington Post:

Parijs, 31 oktober 2001 (UPI):
“Afgelopen juli heeft een CIA-agent de van terrorisme verdachte Osama Bin Laden opgezocht. Deze werd voor nierproblemen behandeld in een Amerikaans hospitaal in Dubai. Dit meldt de Franse krant Le Figaro.”

Terwijl iedereen moet geloven dat hij de meest gezochte terrorist ter wereld is, gaat de CIA bij hem op de koffie. Het is natuurlijk een koud kunstje om hem daar op te pakken, of tijdens de operatie een microchip bij hem te implanteren. Maar de echte vraag is: willen ze hem eigenlijk wel oppakken? Voorlopig niet, lijkt me.

Iedereen heeft vast deze foto gezien van de schuilplaats waar Saddam Hussein vorig jaar op 13 december is opgepakt. Alleen klopt er iets niet: de palmboom draagt rijpe, gele vruchten. Rijpe dadels in december: dat zie je in Irak net zo min als rijpe appels aan de boom in Nederland rond Kerst. De Spirit of Ma’at – website die dit ontdekte en publiceerde kreeg prompt een inval van vier (!) eenheden van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. De foto is op bevel van hogerhand uit vrijwel elke databank verdwenen. Toepasselijk in dit geval dat het Engelse woord date zowel dadel als datum betekent.

Met een chip is tweerichtingsverkeer mogelijk. Hij zendt niet alleen een signaal uit, maar kan ook ontvangen. Er zijn proeven uitgevoerd op gevangenen, bij wie via de chip een signaal binnenkwam waardoor ze suf werden, en wel 20 uur per dag sliepen. Wie verzint een dergelijke proef, en met welk doel? En wie is de volgende? Reden genoeg om de Stichting “Blijf uit mijn Lijf!” op te gaan richten.

Begin 2005 gaat de Algemene Identificatieplicht van start voor alle personen van 14 jaar en ouder. Zonder ID op zak riskeer je voortaan een hoge boete. Je kan nu al voorspellen dat dit tot praktische problemen en emotionele taferelen gaat leiden, bijvoorbeeld als mensen zich bij warm weer luchtig kleden, hun ID vergeten en een boete krijgen. Als oplossing zal ongetwijfeld de implanteerbare chip worden voorgesteld, zoals van het begin af aan al de bedoeling is geweest.

Als gewaarschuwd mens heb ik de razendsnelle invoering van pinpassen en mobiele telefoons gevolgd, en van de chipknip die niemand wil, maar u door de strot wordt geduwd via betaald parkeren. De ontwikkelingen gaan nu wel akelig snel, en het toverwoord “terrorisme” maakt de oppositie bij voorbaat monddood.

Carl Sanders en zijn team deden ook onderzoek voor de overheid naar de meest geschikte plekken in het lichaam om een chip te implanteren. Dat bleken de rechterhand en het voorhoofd te zijn omdat de lithiumbatterijtjes op die plekken veel bewegen en daarmee permanent oplaadbaar zijn.
Met Sanders gaat het sindsdien niet zo goed. Hij is zwaar religieus geworden, en verkondigt vol schuldgevoel dat zijn chip te maken heeft met “Het teken van het beest”, waarover in Openbaringen 13:14-17 staat geschreven:

“(…) het dwong alle mensen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven op hun rechterhand of voorhoofd een merkteken te dragen. Zo kon iemand alleen iets kopen of verkopen als hij dat merkteken droeg, dat wil zeggen: de naam van het beest, of het getal dat het symbool van die naam is. En nu is wijsheid geboden: wie inzicht heeft, laat hij het geheim van het getal van het beest ontraadselen; met het getal is namelijk een mens genoemd en het getal is 666.”

Het kan slaan op elektronisch betalen per geïmplanteerde chip. Achter de schermen wordt keihard gewerkt aan de gehele afschaffing van papiergeld. Alle producten zijn tegenwoordig voorzien van een streepjescode, waarvan de twee buitenste strepen en de middelste (hieronder in het rood aangegeven) corresponderen met een zes: 666. In de tweede illustratie zie je dat elk getal correspondeert met een bepaald lijnpatroon.

Het is me trouwens opgevallen dat het logo voor Vodafone (mobieltjes) drie komma-achtige tekens bevat die zich laten lezen als “666”. Kijk maar eens goed:

Carl Sanders: “De nieuwe technologie zal spirituele en fysieke chaos veroorzaken. We zitten als kikkers in de pan. Het water waarin we zitten wordt opgewarmd, maar de kikkers springen de pan niet uit omdat de opwarming geleidelijk gaat: de conditionering vindt plaats via de Babylonische beeldbuis in je woonkamer.” Waarvan akte.

INFORMATION is POWER

Op het eerste gezicht zien we hier eindelijk een redelijk normaal plaatje: een mannetje met een mobiele telefoon (?) in zijn handen. Vervolgens komt daar de tekst overheen: Informatie is macht. Bij nadere bestudering is hier toch iets merkwaardigs aan de hand: het mannetje heeft zijn ogen dicht, en een nietsvermoedende glimlach op zijn gezicht terwijl hij lijkt te bellen. Waar sluit hij zijn ogen voor? Dit sluit aan op twee andere afbeeldingen: kijk meer TV, gevolgd door een plaatje dat wijst op opengeklapte satellietpanelen.

De tekst “Information is power” komt mij bekend voor. Na 9/11 kwam George W. Bush al snel met een zeer ingrijpend pakket en wetgeving (U.S.A.- P.A.T.R.I.O.T-act), de meest antipatriottische wetgeving in de geschiedenis van Amerika (omdraaiing: antipatriottisme=patriottisme) en maatregelen op de proppen. Eén daarvan was de aankondiging van een nieuwe instantie met de naam Totaal Information Awareness.

Toen wakkere geesten publiekelijk bezwaar ging maken tegen de verregaande bevoegdheden van deze dienst (privacy zou volledig ondergeschikt worden aan Nationale “Veiligheid”) werd de financiering van de dienst in september 2003 tegengehouden door het Congres. Om het project te redden stelde men nog een cosmetische naamsverandering voor: van Total Information Awareness naar Terrorism Information Awareness. Tegenstanders zijn er allerminst gerust op dat het project inderdaad is afgeblazen. Als baas van de tent werd oud Admiraal John Poindexter benoemd. Deze voormalige adviseur van Reagan werd na het Iran-Contra schandaal veroordeeld wegens samenzwering, meineed tegen het Congres, overheidsfraude en het vernietigen van bewijsstukken. Veelzeggend dat uitgerekend een man met zo’n staat van dienst is voorgedragen voor deze machtspositie. Oh ja, zijn politieke vrienden regelden gratie.

De TIA heeft een opmerkelijk logo: vanuit het “Alziend Oog” in de top van de piramide wordt de wereld in de gaten gehouden. Maar let op het Latijnse motto op het logo luidt: Scientia est Potentia. Ofwel: Kennis is macht, en dat lijkt heel sterk op de tekst van het TV-plaatje hierboven. Verhelderend dat het motto aangeeft dat het hier om macht draait, onder het mom van terrorismebestrijding (omdraaiing: macht = terrorismebestrijding).

Het nietsvermoedende mannetje heeft zijn ogen dicht voor het gegeven dat al zijn telefoon- (fax-, internet-, e-mail-) verkeer wordt afgetapt en bewaard, en dat hij overal per satelliet te volgen is. (omdraaiing: informatiecontrole = voor uw veiligheid).

Is dit ATE-filmpje het product van een verveelde editor? Dat zou op zich al onverantwoord en erg genoeg zijn, maar ik zou willen dat het waar was. Sinds 9/11 schijnt het weer normaal te zijn om in angst te leven en worden in ras tempo democratische verworvenheden ontmanteld. In Amerikaanse buitenwijken struinen burgerwachten de vuilnisbakken af op zoek naar verdachte pakketten. Laatst hoorde ik op de radio de uitslag van een enquête: tweederde van de Nederlandse bevolking vindt inmiddels veiligheid belangrijker dan vrijheid. Zouden ze zich realiseren dat ze daarmee in feite psychisch al gevangen zijn genomen? Dit artikel komt voort uit bezorgdheid over het psychologische bombardement waaraan we worden blootgesteld, vooral sinds 9/11. Terwijl de puinhopen van het WTC nog rookten werd ons verteld dat dit het werk moest zijn van Bin Laden, overigens een ex(?)-CIA agent. De oorlog tegen het Terrorisme werd uitgeroepen alsof er een nieuwe reclamecampagne uit de kast werd getrokken. Als je niet vóór bent, ben je tegen, en dan ziet het er niet best voor je uit. Als ik dit artikel in Amerika zou schrijven, kan ik zonder pardon worden opgepakt en spoorloos verdwijnen voor onbepaalde tijd– onder het mom van Nationale Veiligheid. Bot gezegd: ten koste van twee gebouwen en een paar duizend slacht-offers heeft Bush wereldwijd vrij spel gekregen. Het is wrang om te zien dat uitgerekend deze man zich profileert als verdediger van de vrijheid en democratie.

Voor diegenen die verder willen onderzoeken wat er op 9/11 werkelijk is gebeurd, verwijs ik naar een hele goede website over dit onderwerp. Deze staat vol met verwijzingen, feiten, bandopnamen en filmpjes. Kijk vooral ook even naar de foto's in hoofdstuk 3. Daar waar een vliegtuig neergestort schijnt te zijn op het Pentagon, valt geen brokstuk van een vliegtuig te ontdekken. Bij elke ander vliegtuigcrash zie je verwoestende sporen. Op dit gras kun je nog gewoon een potje voetballen, of golfen. In een eventueel volgend artikel zal ik bewijs aanleveren dat het Pentagon niet door een Boeing is getroffen, maar door een kruisraket.

Tot besluit wil ik daar nog één passage uitlichten. Herinnert u zich nog wat Bush aan het doen was op die gedenkwaardige elfde september? Hij las geitenverhaaltjes voor aan onschuldige kindertjes (wat een zoetsappig alibi, overigens). Tot tweemaal toe heeft hij daar in het openbaar een opmerkelijke verspreking over gemaakt:

President Meets with Displaced Workers in Town Hall Meeting, 4 december 2001

THE PRESIDENT: “Thank you, Jordan. Well, Jordan, you're not going to believe what state I was in when I heard about the terrorist attack. I was in Florida. And my Chief of Staff, Andy Card -- actually, I was in a classroom talking about a reading program that works. I was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower -- the TV was obviously on. And I used to fly, myself, and I said, well, there's one terrible pilot. I said, it must have been a horrible accident.”

President Holds Town Hall Forum on Economy in California, 5 januari 2002

“Anyway, I was sitting there, and my Chief of Staff -- well, first of all, when we walked into the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on. And you know, I thought it was pilot error and I was amazed that anybody could make such a terrible mistake. And something was wrong with the plane, or -anyway, I'm sitting there, listening to the briefing, and Andy Card came and said, ‘America is under attack’.”

Dit impliceert dat hij een wel heel bijzondere uitzending beschrijft. Op het moment dat het eerste WTC-gebouw getroffen werd, was Bush onderweg van zijn hotel naar school. Hij verwijst naar beelden die op het gesloten TV-circuit in zijn limousine moeten zijn uitgezonden. Van de eerste inslag was die ochtend immers geen beeldmateriaal bekend. Iedereen zag hoe het tweede vliegtuig zich in het World Trade Center boorde. Behalve Bush. Die zag de inslag van het EERSTE vliegtuig, live op televisie. Dat kan alleen als hij voorkennis heeft gehad, en er al camera’s op het WTC gericht stonden.

Bovendien komt nadrukkelijk de volgende vraag op: als Andy Card hem influistert dat Amerika wordt aangevallen, waarom gaat de President dan nog op zijn dooie gemak verhaaltjes vertellen aan schoolkinderen? Hij is toch een doelwit, op een onbeschermde locatie? En er waren toch gekaapte vliegtuigen in de lucht? Moet hij niet direct in veiligheid worden gebracht? Nee, blijkbaar zat hij daar veilig genoeg om rustig zijn verhaaltjes af te maken. In plaats van groot alarm te slaan, kon er ongehinderd een vliegtuig naar het zwaar bewaakte Washington vliegen, terwijl de op een steenworp afstand gestationeerde F-16’s aan de grond werden gehouden. Dat is absurd.

Op een zeldzame foto van het Pentagon direct na de aanslag, zijn ongedeerde bureaus’s te zien, en ramen die intact zijn. Door dit gat zou een 100 ton zwaar vliegtuig zijn gevlogen, met een vleugelspanwijdte van 38 meter, en een snelheid van minstens 450 kilometer per uur.

Van de vermeende Boeing is NIETS teruggevonden: volgens de officiële verklaring is het vliegtuig door extreme hitte verdampt. Oordeel zelf of dat kan. Verdampt! Op de tweede afbeelding is te zien dat de secties C en D (tussen het inslagpunt (entry) en het exit-punt waar de neus van het “vliegtuig” een gat zou hebben geboord) kaarsrecht overeind staan. De derde foto laat het gat in de muur zien waar het “vliegtuig” tot stilstand zou zijn gekomen. Een hypnotiseur kan je doen geloven dat een zure citroen naar zoete sinaasappel smaakt, maar hier wordt illusionist David Copperfield’s “Grootste Verdwijntruc Aller Tijden” overtroffen. De muren staan overeind, het vliegtuig is door de hitte verdampt! Durven we na 9/11 nog gezonde, voor de hand liggende kritische vragen te stellen, of zijn we op 9/11 vanuit een collectieve shocktoestand gehersenspoeld? Dit artikel heet niet voor niets: Verdraaid...! De wereld op zijn kop gezet.

Bekijk eerst de foto’s en lees dan dit fragment van de toespraak van Bush op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (11 oktober 2001):

“We moeten de waarheid spreken over terreur. Laten we nooit absurde samenzweringstheorieën over 11 september tolereren. Kwaadaardige leugens die de aandacht proberen af te leiden van de terroristen, de schuldigen.”

Meneer Bush: Het Pentagon behoort tot de zwaarst bewaakte gebouwen ter wereld, en het hangt natuurlijk vol met videocamera’s. Laat mij één foto zien van een Boeing in het Pentagon, en ik neem alle onaardige dingen die ik over U schrijf terug. Tot dan blijf ik vinden dat ú de waarheid moet spreken over terreur, in plaats van kwaadaardige leugens te verspreiden die de aandacht proberen af te leiden van U eigen rol op 9/11, en daarna. Alle geheimzinnigheid en geheimhouding duiden er op dat u veel te verbergen heeft, hoe hard u met uw vinger ook naar anderen wijst. U heeft zich met hand en tand verzet tegen de speciale 9/11 onderzoekscommissie. De Democraten namen terecht geen genoegen met uw voordracht van Carlylevriend Kissinger als commissievoorzitter. Het moet geruststellend voor U zijn geweest dat het eindrapport alleen conclusies naar buiten mocht brengen waarover Republikeinen en Democraten het met elkaar eens werden. Het zou goed zijn geweest voor de democratie als Uw zitting openbaar was geweest, en de samenzweringstheorieën ontkracht zouden worden door bewijsmateriaal vrij te geven. Nu gaat er nota bene nòg meer geld en macht naar de “falende” inlichtingsdiensten. Dat is cynisch, en weer een typische omdraaiing (wanprestatie leveren = beloning krijgen).

De voormalige stafchef van de Republikeinse senator Bob Dole, advocaat Stanley Hilton, heeft namens 400 Amerikanen een rechtszaak aangespannen tegen de regering en beschuldigt Bush ervan persoonlijk opdracht te hebben gegeven tot de aanvallen van 9/11. Hilton zegt over hard bewijsmateriaal te beschikken dat -voorafgaand aan de aanvallen van 9/11-simulatievideo’s van de ophanden zijnde aanslagen zijn vertoond aan G.W. Bush. Dit vond plaats tijdens bijeenkomsten van de Nationale Veiligheidsraad (NSC). Bush zou daar persoonlijk goedkeuring hebben verleend aan de aanvallen van 9/11. Ook hebben er simulatieoefeningen plaatsgevonden ,en daar heeft Hilton getuige(n) van. Een aantal neoconservatieven, waaronder Minister van Defensie Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz, kent Hilton nog persoonlijk uit zijn studententijd, en hij zegt dat er toen al, 35 jaar geleden, gesproken werd over het creëren van een nieuw Pearl Harbor om Amerika in een presidentiële dictatuur te veranderen. Hilton schreef er zelfs zijn proefschrift over. Volgens de geheime documenten waarover hij beschikt zijn de vliegtuigen van 9/11 op afstand bestuurd met het zogenaamde Cyclopssysteem. Deze computertechnologie zit in de neus van het vliegtuig, net als bij de onbemande Global Hawk vliegtuigen die Amerika gebruikte bij de aanval op Afghanistan als “vergelding” van 9/11. De rechtszaak heeft een inzet van 7 miljard dollar en wordt aan alle kanten tegengewerkt. Er is ingebroken op zijn kantoor en stafleden zijn bedreigd, maar Hilton durft zijn reputatie en zijn leven op het spel te blijven zetten.

19 reacties

Reactie from: harigeharri [Bezoeker] · http://home.tiscali.nl/harland/blog
Tjee...
20-06-05 @ 16:27
Reactie from: sicko [Bezoeker]
hmm ik kwam op deze site n.a.v. de wedstrijd nl-tjechie. in een flits meende ik daar ong. een kwartier in de wedstrijd een kader onder in beeld te zien met, op de achtergrond van een nederlandse vlag, de tekst "Gelukkig Nederland". heb een hekel aan zomplot theorieen maar dit voorval is toch wel in m'n hoofd blijven hangen. gr. sicko
12-10-05 @ 11:44
Reactie from: bezoeker [Bezoeker]
scary shit
Deed coca cola ook niet zoiets?

Check ook deze link, ook in muziek boodschappen!!!
http://www.rudolfdewit.com/backward.html
25-10-05 @ 14:11
Reactie from: Choices [Bezoeker]
Klopt,

Coca cola deed dit in de bioscopen... in de films werden fragmenten van 1/24 deel van ee seconde... dus 1 filmplaatje... voorzien van cocacola logo's e.d. ... het effect??? Bij films waarbij dit werd gedaan steeg de omzet aanzienlijk in de pauzes tov van films waarbij ze dit niet deden... CocaCola werd toen uitdrukkelijk toegesproken dat dit absoluut niet mag, omdat je zo mensen blootstelt aan reclame ( of opinies in dit geval ) terwijl mensen daar niet van bewust zijn... oftewel, mensen worden zo gebrainwashed zonder dat ze het weten....

Ik wist wel dat tv kijken nergens goed voor is....

"Respect for the man in the icecreamvan!!!! "
26-10-05 @ 15:29
Reactie from: Ethunter [Bezoeker]
sorry maar in het 3 maandlijke blad de FRONTIER magazine n210.6 op bladzijde 42 4344 45 46 4748 en nr 11.1 bladzijde 46 47 48 49 50 51 allemaal te zien te lezen dit te infomatie voor iedereen!
09-11-05 @ 17:34
Reactie from: Julien [Lid] E-Mail · http://www.goedzo.com
Hoi Ethunter,

Ik begrijp je reactie niet. Wat wil je precies zeggen?
09-11-05 @ 22:05
Reactie from: Dragonna [Bezoeker]
Tja het verbaast me allemaal niets eigelijk, altijd wel zo iets verwacht.
Maar er wordt hier en daar naar plaats verwezen die ik er niet tussen zie staan.

dat plaatje van die streepjes code wil ik wel zien.

23-11-05 @ 14:38
Reactie from: Dragonna [Bezoeker]
Tja het verbaast me allemaal niets eigelijk, altijd wel zo iets verwacht.
Maar er wordt hier en daar naar plaats verwezen die ik er niet tussen zie staan.

dat plaatje van die streepjes code wil ik wel zien.

23-11-05 @ 14:38
Reactie from: Reconquista [Bezoeker]
Ik vind het wel humor eigenlijk. Die complottheoriën ken ik wel, ben ook na een paar alinea's opgehouden met lezen. Als je deze verhalen wilt geloven, dan is het ook zo. Ik geloof niet in de duivel, niet in aliens, niet in de Islam en ook niet in Bush.
29-11-05 @ 14:43
Reactie from: goering [Bezoeker] · http://www.dvmx.com/goering.jpg
http://www.dvmx.com/goering.jpg
23-12-05 @ 14:01
Reactie from: rachiddddd [Bezoeker]
HALLO dames en heren, ik zal jullie uit jullie lijden verlossen, de gene die dit doen zijn nammelijk de VRIJMETSELAARS (FREE NASONS) het is een sekte, waar de meeste machthebbers toe behoren, Ze worden verleid door de duivel die niet wilde knielen voor de AARTSVADER ADAM. deze mensen zijn zo intelegent, dat je het niet wil geloven hoe ver zij kunnen gaan in de verniteging van deze wereld, deze mensen aanbieden het vuur en de duivel als hun god, als je dit tegenwoordig tegen iemand zegt, zullen ze je zeggen dat je een film hebt zitten kijken over complottheorien, maar het is echt zo, MENSEN word WAKKER, we leven in een gekke, GEVAARLIJKE wereld.Zij willen BABYLON als hun hoofstad, net als de VLAG VAN ISRAEL, de 2 blauwe strepen en de davids ster, (de ster staat voor babylon en de 2 blauwe strepen voor de rivieren de NIJL(egypte) en EUFRATIES(irak)) DE PROFEET MOHAMED vzmh HEEFT ONS GEWAARSCHUWD VOOR DE VUURAANBIEDERS, EN DAT ZIJN DE FREE MASONS. (CHEC DEZE SITE VOOR meer info. ) http://www.sign2god.com/folders/georganiseerd.html Met vriendelijke groeten, Rachid , een moslim die in 1 god ALLAH swt gelooft en mohamed vzmh als zijn laatste profeet.
07-02-06 @ 05:26
Reactie from: Slimoe [Bezoeker]
Reconquista lijkt me een struisvogel. Maar ik vraag me af of die sublieme boodschappen nu werkelijk een psychologisch effect op de geest hebben. Vooral wanneer ze zo kort getoond worden. Is er een artikel dat dit bewijst. Volgens mij is er geen enkel bewijs voor. Verder ben ik blij dat er mensen zijn die hun ogen niet voor de waarheid sluiten.
28-02-06 @ 00:39
Reactie from: ria [Bezoeker]
De mens is ziel,lichaam ,geest. De ziel wil ervaren/leren/
Door de ervaring komt de mens tot gevoel, zodat de mens begrijpt dat alles liefde is. Omdat de dood een geboorte is in een andere dimensie.
iedere ziel beleeft dat en dat noemen we evolutie.
een eerste klas weet niet zoveel als een derde klas
en dat is waarom we zoekende / leer/end/ zijn.
de mens heeft zijn/haar denken in een hokje geplaatst .geef je gedachten de ruimte ,verruim je zelf en wees geen kuddedier.
Lees de boeken van Jozef Rulof ;een blik in het hiernammals en het ontstaan van het heeal veel leer liefde Ria
19-03-06 @ 11:30
Reactie from: Hyperactief [Bezoeker] · http://www.antipsychiatrie.web-log.nl/
Bravo, een goed informatief stuk, met veel goed feiten materiaal, ik ben blij dat er nog mensen zijn die niet ingeslapen zijn en alles voor zoete koek slikken. Een goede web-log waar 2 delen over massa media op staan, alsmede de financiers achter de tweede wereldoorlog, waarvan bloedlijnen van families nu nog achter de schermen aan de touwtjes trekken is : www.achtergeslotendeuren.punt.nl
Hieronder staat een boek die helaas alleen nog tweedehands verkrijgbaar is, maar vol waardevolle feiten en bronvermelding staat, een aanrader om te kopen mocht je hem op een tweedehandsboekenmarkt tegenkomen. De verborgen macht (de vijfde colonne) daarin alsmede de ontwikkeling van psychotrope drugs in het kader van de Mind Control en de geldschieters erachter, het creëren van het drugsprobleem en vervangende farmaceutische middelen sluit perfect aan op deze informatie. Groetjes v Hyperactief

OORLOG TEGEN DE ZIEL, Historie en achtergrond van OPERATIE PSYCHIATRIE (1979), Uitgeverij: Helmond - Helmond, Uitgeverij ORION - Brugge, ISBN: 90.252.6910.9

Beschrijving achterzijde boek:

OORLOG TEGEN DE ZIEL

De psychiatrie is een wereldbedrijf waarin miljoenen patiënten en hun familieleden dagelijks ervaren dat ze met hun behandeling nauwelijks of niets opschieten. In veel gevallen worden de geestelijke problemen alleen maar erger. Patiënten en hun behandelaars raken vroeg of laat verstrikt in de wirwar van drugs, elektroshocks, psychochirurgie, eenzame opsluiting, spanlakens, geestelijke en lichamelijke straffen en gedragsbeïnvloedende technieken.

In 'Oorlog tegen de ziel' wordt aangetoond, dat de harde en de zachte kant van de geestelijke gezondheidszorg niet met elkaar in strijd zijn, maar voortkomen uit eenzelfde denkwereld, die erop is gericht de kracht en de integriteit van de individuele mens te breken. De vriendelijke groepstherapeut heeft meer gemeen met de onbarmhartige 'shocker' dan op het eerste gezicht vermoed kan worden.

Psychiatrie als middel ter gedragscontrole maakt dat deze wetenschap zich bij uitstek leent voor politieke en sociale manipulatie. Fascistische en communistische dictaturen hebben er schuitig gebruik van gemaakt en op de dag van vandaag vindt de verfijning van psychiatrische en psychologische technieken plaats. Het 'Derde Rijk' is na 1945 niet opgehouden te bestaan en de communistische heilstaat houdt niet op bij het IJzeren gordijn.

Psychiaters proberen al sinds de eeuwwisseling invloed uit te oefenen op onze samenlevingen. Ze bedien(d)en zich van methoden, die voor die van de inquisitie niet onderdoen. Het absolute en meest onmenselijke dieptepunt bereikten Duitse psychiaters in de jaren '38-'45. Ook blijkt de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid, de internationale psychiatrische belangengroep, niet terug te deinzen voor een uitgesproken politieke rol in onze samenleving.
'Oorlog tegen de ziel' laat zien dat de nieuwe 'priesters' van de menselijke geest meer willen dan 'geestelijke gezondheid'.

VOORWOORD:

Het boek, dat u nu in uw handen houdt, legt in kernachtige hoofdstukken uit hoe er in de afgelopen 100 tot 150 jaar een stelselmatige oorlog is gevoerd tegen úw ziel, tegen ú! Niet dat u daar dagelijks iets van merkt, misschien gaat het volledig aan u voorbij, maar misschien bent u wel eens in contact geweest met een van de meest 'oorlogszuchtige' vormen van de geneeskunde, de psychiatrie.

'Oorlogszuchtig', zult u zeggen, 'is dat niet wat overdreven?'. De meeste mensen vinden psychiaters wel wat eng, maar om ze nou direct oorlogszuchtig te noemen...'
Wie de moeite neemt dit boek te lezen, zal tot de conclusie moeten komen, dat de titel 'Oorlog tegen de ziel' de exacte bewoording is van de acties die de psychiatrie nu al meer dan een eeuw op nauwgezette manier ten uitvoer brengt.

De psychiatrie is niet een willekeurig bijeengeraapte groep van ziele'genezers', zoals het ons van de buitenkant nog wel eens wil toeschijnen. Psychiaters en aanverwante geestelijke hulpverleners zijn de radertjes in een machine, die maar één eindproduct kent: een met politieke, chemische, ideologische, fysieke, elektrische en zelfs mechanische middelen gecontroleerde menselijke geest.

De psychiaters, die in een open en eerlijke relatie met hun patiënt tot een oplossing van diens problemen willen komen, zullen de eersten zijn, die het bovenstaande zullen beamen. Zij passen dan ook niet in het raderwerk. Dé psychiatrie, zoals die zich aan het overgrote deel van de patiënten of cliënten openbaart, werkt als een machine waarin geen plaats is voor indivuidualiteit en vrijheid.

Het apparaat is uit negentiende eeuwse onderdelen in elkaar gezet, maar het draait wonder boven wonder nog steeds op volle toeren. Dat kan ook alleen maar doordat het met veel toewijding wordt gekoesterd, opgepoetst en netjes onderhouden.
Dit boek behandelt zeer veel aspecten van de psychiatrie en haar verwevenheid met machtsstelsels, die we heden ten dage kennen. Het gaat in op de uitwassen van de Duitse psychiatrie in het Derde Rijk, op de negentiende eeuwse achtergronden en de 'moderne' therapieën als electroshock en psychochirurgie.

Het laat zien dat de anti-psychiatrie evenzeer in het drijfzand is geraakt, doordat het met de patiënt niet werkelijk open kaart speelt. Ook wordt ingegaan op de zelden gehoorde geschiedenis van de beweging voor geestelijke volksgezondheid, of zoals dat vroeger heette, geestelijke hygiëne.

De invloed van de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid, de familie Rockefeller en de beleidsadviseurs van Amerikaanse presidenten, vooral van Jimmy Carter. Een legpuzzel, die zich langzaam ontvouwt tot een van de grootst opgezette operaties van deze en de vorige eeuw, de Operatie Psychiatrie.

INHOUD:

Voorwoord/ 7
Hoofdstuk 1 'Geheime Reichssache'/ 9
Hoofdstuk 2 De oorsprong van de vernietiging/ 28
Hoofdstuk 3 De toepassing/ 33
Hoofdstuk 4 De 'wonderolie' van de Rockefellers/ 46
Hoofdstuk 5 De vijfde colonne/ 55
Hoofdstuk 6 Psychiatrie met een aardappelschilmesje/ 66
Hoofdstuk 7 'L'Elettroshock'/ 78
Hoofdstuk 8 Scheikundige controle van de geest/ 88
Hoofdstuk 9 De verslaving/ 94
Hoofdstuk 10 Wie is wie in het 'Reich' van de drugs/ 106
Hoofdstuk 11 Operation Mind Control/ 113
Hoofdstuk 12 We zijn allemaal gek/ 125
Hoofdstuk 13 De schoolmeester als drug-pusher/ 135
Hoofdstuk 14 De supermarkten van de geestelijke gezondheid/ 147
Hoofdstuk 15 Geestelijke gezondheid, het communistische paradijs?/ 157
Hoofdstuk 16 De anti-psychiater als psychiater in het drijfzand/ 164
Hoofdstuk 17 De enige uitweg/ 177
Bronnen/ 187
Index/ 189 t/m 192.
26-05-06 @ 22:45
Reactie from: Mayra Abarca [Bezoeker] · http://www.mayrapublications.nl
DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN
WEGBEREIDERS VAN DE ANTICHRIST
van Robin de Ruiter

Wat een super super interessant boek... ik ga hier flink reclame voor maken...
dit zou élke christen moeten lezen!!

Mayra
29-05-06 @ 00:03
Reactie from: Dizan Vazquez [Bezoeker]
DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN

De basis van de ‘satansgodsdienst’ is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de ‘satan’ op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zijn heerschappij en macht kan de duivel echter niet zelf als ‘zichtbare persoon’ uitoefenen; voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Satan bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. Met hun instelling en hulp weet hij op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden.
Dit boek van de Nederlandse auteur Robin de Ruiter gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de hele mensheid te onderwerpen. Kort samengevat: geheel naar de traditie van de twaalf stammen van Israël, installeerde ‘satan’ zijn twaalf bloedlijnen, die tot ver in de voorchristelijke periode teruggaan. Deze ‘satanische bloedlijnen’ zijn in onze huidige wereld terug te vinden in meerdere machtige en wereldwijd invloedrijke families. De leden van deze exclusieve familiedynastieën beschouwen de duivel als hun enige en ware ‘god’. Zij behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld en zijn de ‘wegbereiders’ van de antichrist .
Een boven de twaalf satanische bloedlijnen gestelde ‘dertiende lijn’ is de allerhoogste en deze werd door ‘satan’ zelf ingevuld - uit deze lijn zal de antichrist voortkomen. Deze ‘dertiende bloedlijn’ gaat terug tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan.
Het boek riep in eerste instantie nogal gemengde gevoelens bij mij op. Aan de ene kant is het prettig leesbaar en door zijn grote aantal voetnoten en bronvermeldingen uiterst beredeneerd. Aan de andere kant komt de schrijver met feiten die zo beangstigend klinken dat je er van gaat huiveren - bijvoorbeeld het feit dat wereldwijd één op de vijf zelfmoorden een rituele (zelf)moord betreft. En dat alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks veertigduizend tot zestigduizend slachtoffers vallen bij satanische rituelen! De meesten hiervan zijn babies en kinderen. Zulke feiten zijn amper te bevatten - en toen ik dat las, legde ik het manuscript eerst maar eens ter zijde om wat zaken op het ‘internet’ op te zoeken. Daarbij stootte ik op de Duitse site van Spiegel-Online waar gemeld werd dat in Londen maar liefst driehonderd kinderen van arme immigranten spoorloos verdwenen waren. Op dat moment moest ik ook denken aan de vijftigduizend kinderen en pubers die volgens de statistieken jaarlijks in de Verenigde Staten als vermist opgegeven worden – voornamelijk rond Halloween…
Ik zette de feiten eens op een rij: veel tot dusver bekende gegevens over geheime genootschappen en wereldwijde samenzweringen pasten eigenlijk heel goed bij de theorieën van Robin de Ruiter. En zo belandde ik bij mijn belangrijkste overweging, namelijk waarom ik de uitgave van dit boek zo belangrijk vind. Er zijn honderden titels over wereldwijde samenzweringen verschenen; veel boeken overlappen elkaar en veel schrijvers gaan met hun fantasie op de loop. Robin de Ruiter doet dit echter niet. Hij weet zijn theorieën en gewaarwordingen in een groter plan te vatten. De Ruiter is van mening dat de macht van de geheime wereldheersers voortkomt uit en identiek is aan de macht van ‘satan’ en dat de eindtijd waarvan de Bijbel spreekt, en waarin de antichrist zal regeren, een onvermijdelijk gevolg is. Zaken als globalisering, de ontwikkelingen in Israël en het Midden-Oosten, de in sneltreinvaart opkomende observatie van het gedrag van burgers en bijvoorbeeld het implanteren van ‘RFID-chips’ worden ineens puzzelstukjes die passen in het beeld dat de bijbelse profetieën schetsen van de tekenen van de eindtijd. De ‘Nieuwe Wereldorde’ krijgt ineens een religieuze lading en het verband tussen de moderne globalisering en de bijbelse antichrist wordt met de dag duidelijker.
Dit boek is gevaarlijk om meerdere redenen. Robin de Ruiter laat in dit boek niets of niemand onberoerd. Hij ontsluiert - aan de hand van talloze feiten - de ontluisterende gang van zaken achter de schermen van de wereldpolitiek en de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de wegbereiders van de antichrist.
Niemand, en al helemaal geen godsvertrouwende mensen, kan zijn ogen sluiten voor de in dit boek beschreven feiten. Zij dienen de tekenen van de eindtijd te verstaan, zodat ze niet op een dag door de aangekondigde gebeurtenissen overrompeld worden.

Dizán Vazquéz
29-05-06 @ 00:07
Reactie from: Hyperactief [Bezoeker] · http://www.antipsychiatrie.web-log.nl/
Lijkt me interessant om te lezen Dizán Vazquéz en Mayra, het boek Oorlog tegen de ziel wat ik neerzette is overigens ook gebaseerd op feiten met bijbehorende bronvermeldingen. Ik ga van de week eens kijken voor dit boek, wie weet vallen er nog meer puzzelstukjes in elkaar. THNX en Groetjes v Hyperactief

07-06-06 @ 16:54
Reactie from: Hyperactief [Bezoeker] · http://www.antipsychiatrie.web-log.nl/
DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN is i.d.d. een zeer goed boek, staat zeer veel goede info in, en geeft gelijk een goed beeld in wat voor smerige onmenselijke corrupte zakkenvullers maatschappij we leven. Een ezel stoot zich niet 3 X aan dezelfde steen, mensen 2000 X en meer dat blijkt...... Maar een echte aanrader voor mensen die niet in hun eigen hoofd gevangen willen blijven. Schandalig dat grote uitgevers bijna 2 decennia lang erin geslaagd zijn dit boek van de Nederlandse markt te weren. En dat uitgerekend in een land waar vrijheid van meningsuiting alleen geldt als het de elite uitkomt..... Groetjes v Hyperactief
30-06-06 @ 23:14
Reactie from: mr.bu(ll)shit [Bezoeker]

zozo, nou mr bu(ll)shit is weer in town.
wij volgen al het nieuws vanuit suriname.
oerhollanders op de vlucht voor......
juist die stelletje:
bloedzuigers-ze willen m`n verse pure bloed.
vlooien-overal zitten ze en jeuken.
maden -zelfs dan ben je nog nuttig.

dusss...
meneertje harry potter
of is het ellende.

wij doen hier ons werk en bij positief gebleken resultaten dan.....

kunnen wij vast en zeker ons een beetje afscheiden en op afstand wat aktie`s-
steunen.

dan komen we gewoon met de bereboot met van alles twee stuks.
of zullen we gewoon de echte mens hun landdeel geven in een ander rijk?
zijn we ook af van jullie gezeik!!

o,ja pottertje hoe staat het met china en hun mooie bekogeling van hun eigen satelliet?
hebben jullie daar nog praatjes mee?
laat maar gaan zeker he?
beetje bang van ze geworden he,hoe zou dat nou komen.....
hoe veilig is jullie beveiliging namens DE AMERIKANEN vraagteken????
k.u.t. hè!
ja want mister china knalt ook met alle gemak jullie complete c.i.a.netwerk uit de lucht.
of de beurshandel en alle andere communicatie van de west-europese en amerikaanse landdelen.

de russen horen we hier niet over meneer potter hoe zit dat?
o ja de gas hadden ze toch een beetje mee gekloot hihihi.
wat zullen ze lachen de russen en wij hier ook.
zuid amerika is ook al zo moeilijk voor jullie he,om onder de knie te krijgen.
dat is niet vanwege de drugs zoals jullie beweren pottertje.
want dat transporteren jullie zelf,en niet zeggen dat het niet zo is want we weten wel beter.

nee het lukt jullie hier niet omdat de bevolking zichzelf kan redden met allerlei eten.
de landen zijn zo vruchtbaar dat hier groeit alles zoals:vruchten,groenten,vee,vis etc.
en wat betreft de goud,olie,bauxiet,mangaan,diamant ho wacht m`n buroblad is te kort....
kunnen ze zichzelf redden......lummels oprotten uit ons verblijf wij zijn hier de baas
meneer de president.
voor leuke ideetjes zijn we zelf al mans genoeg,en al die troep die jullie aan goedkoop vreten
sturen daar pak je ons niet mee,met al jullie hormoontjes en vuil wat erin getieft wordt.
voor we hier kopen komt het of meteen van het land,of we kijken eerst bij de verpakkingskant.
ook voor alle hollanders!!!opgelet!!!troep in je vreten!!!!!!
koop rechtstreeks bij de boer en leer hem zonder alle chemie te werken.
want er zijn grote jongens die er baat bij hebben ons te vergiftigen en daarna op te lappen.
en aangezien er toch teveel mensen leven mogen er gerust een paar dood van de leiders!!!
en experimenteren zijn ze ook niet vies van.
zo zie je alles draait bij de grote jongens in een cirkel.
oja vergeet je morgen niet op tijd op te staan om in de file te eindigen.
nederland moet een informatica land zijn en worden (is al aardig gelukt).
en andere landen oost,sp,canada,it zullen ons hollandse koeien en varkens landschap overnemen.
en waarom.........
1.zo kunnen ze weer ongeoorloofde troep in het vreten van die beesten gooien en mesten op land.
2.zogenaamd de armen landen op die manier helpen.
3.it en sp en meer de vruchten en vis weer minder regeltjes.
4.ned is de koploper regeltjes verkopen aan je volk(onderdanen)ook omdat hollanders dat sneller slikken.
5.omdat jullie hollanders zo afhankelijk worden van de staat..want als hun de stekker eruit trekken,
wie of waar gaan jullie je vreten vandaan halen????bij die enkele boer(kip,varken,koe)
dacht het niet hè nou op dat punt hebben wij hier geen last.
zou maar eens wat meer gaan staken van plaats blijven werken schapen.....
waarom denk je nou dat ze meerdere landen willen aansluiten (oosten)
b.v. turkije die zijn niet gek, denken gewoon ons niet gezien
en waarom?
omdat het volk wat ze liever kwijt zijn al zijn.
komen dan massaal terug wegens de waarde in het land,uhuh no way..
wij willen wel zeggen ze maar stuur ons maar jullie werk en dan maken we wel een deal.
dan kan de europa weer een ander eerste west europese land afhankelijk maken.
en irak word al geregeld en vullen ze al zelf in.

ja want ze zijn gevlucht uit indonesie vanwege.....
juist komen we weer bij china
zo draait alles in een cirkel en proberen het volk alles te laten geloven terwijl ze proefkonijn zijn.
NOU IK BEN GEEN BROER KONIJN....

ik ben ik zij zijn zij daar blijft het bij.

jij luistert toch ook eerder naar je vrienden en niet naar vreemden.

kom op voor je zelf en laat je niet naaien door anderen...
want wat hun kunnen,kan jij beter.

ik heb gesproken.

nu eerst maar eens een vredespijp opsteken.

heb hard gesproken vandaag,en dan moet je later even relaxen.

want het is hier veel te warm om je druk te maken.

voor alle schapen: vroeg naar bed en vroeg weer op,anders krijg je van je baas een schop.

dat werkt hier ook anders,doe jullie ogen eens open gooien en kijk niet zoveel tv en word eens echt wakker..

groeten van meneer bu(ll)shit noord holland in suriname..

dag gabbersssss
24-02-07 @ 00:10

Plaats een reactie


Your email address will not be revealed on this site.

Jouw URL zal worden weergegeven
PoorExcellent
(Enters worden <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
Voer hieronder "wit" zonder quotes in.
antispam test
Permalink 23:01:49, 23486 hits, CategoriŽn: Nu, Spreek

Wensbeer


Tag cloud

bizar blog blog-ster digi donderdag economie europa filmpjes foto's fret gezondheid goedzo.com humor intenet internet jeugd jij kinderen lekker liefde lyrics maandag media muziek natuur puk recepten sentiment sesamstraat songtekst sport ster streetview techniek technologie trend trends uitgaan veiligheid vreemd vreemde vrijdag weetje wetenschap woensdagOnze redactie


Zoeken


Poll
Ik ben een snoozer

View ResultsCategoriën


 << < Januari 2019 > >>
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


User tools


Populair

Meest Bekeken

 • Bertens meldt zich af (877,702)
 • 404: Hotlinken van bestand is niet toegestaan! (647,941)
 • Update 2013: Uitgekookte oplichter verkoopt nep pannensets aan de deur en vanuit zijn kofferbak (391,546)
 • Redacteur gezocht! (158,196)
 • Keeley Hazell naaktfoto's kun je hier vinden (155,084)
 • Naaktfofo's Veronique de Kock (153,260)
 • Playboy Naaktfoto's Rebecca Loos bekijk ze hier (149,168)
 • Langste huwelijk ter wereld (122,812)
 • Update: Playboy foto's Bridget Maasland (117,038)
 • Playboy foto's Zangeres Do (111,557)
 • Mogelijke miljoenenfraude met pgb's door zorginstelling (106,616)
 • 3D geprinte wapens zijn gevaarlijk, (98,386)
 • More...


Archief


XML Feeds